search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Storhilda” blir ny ordförande i HD

Justitierådet Marianne Lundius med bakgrund som advokat blir HD:s nya ordförande, och den första kvinnan på posten. Hon efterträder Johan Munck som går i pension under året.

Marianne Lundius fick frågan före jul, men svarade inte genast.

– Jag behövde lite tid för att tänka, framför allt på om jag skulle få acceptans från kollegerna och om jag skulle klara av uppgiften. Visst har jag haft ledande positioner förut, men detta är den första i offentlig förvaltning, säger Lundius.

Någon direkt programförklaring för ordförandeskapet vill hon ännu inte lämna, men hon betonar att domstolarna måste fortsätta det påbörjade arbetet att öka förtroendet hos allmänheten för rättsväsendet genom att skapa förståelse för domstolarnas uppgift att trygga den enskildes rättssäkerhet. För att lyckas är det avgörande att domarna inte skyr medierna, utan i stället blir bättre på att kommunicera, påpekar hon.

Marianne Lundius är medlem av det kvinnliga juristnätverket Hilda, en så kallad Storhilda, och hon blir HD:s första kvinnliga ordförande. Har hon något råd till unga kvinnor som vill nå samma position som hon i framtiden?

– Ansträng dig och gör ditt bästa, sammanfattar hon och tillägger att man måste ha lite tur också.

Lundius är ett av de justitieråd som inte har gått den traditionella domarbanan. I stället arbetade hon i 20 år med affärsjuridik på advokatbyrån Lagerlöf & Leman (numera Linklaters) innan hon utsågs till justitieråd 1998. Marianne Lundius tror att advokaterfarenheten kan vara till nytta i rollen som ordförande och myndighetschef.

– Som advokat har man ju varit praktiskt verksam, inte bara teoretiskt. Det tror jag att man kan ha glädje av i de administrativa uppgifterna, säger hon, men konstaterar samtidigt att vissa rättsområden var ”vita fläckar” för henne när hon började i domstolen.

– Jag fick springa snabbt i början för att komma ikapp.

Marianne Lundius tillträder som ordförande den 1 mars 2010.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons