search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stockholm Human Rights Award : Prisceremoni på Advokatsamfundet

Det nyinstiftade Stockholm Human Rights Award delades ut vid en ceremoni på Advokatsamfundet den 3 december.

Christian Åhlund, generalsekretare i ILAC, berättade att man beslutat ge Goldstone priset redan innan rapporten från FN:s undersökningsgrupp – den så kallade Goldstonerapporten – hade presenterats.

– Richard Goldstone får priset på grund av sin ovanliga kombination av högsta internationella juridiska kompetens och en djup omsorg om den enskilda människan, sa Åhlund.

Han menade också att de starka reaktionerna på rapporten gör att man till motiveringen även kan lägga Goldstones stora personliga integritet och mod i kampen för att försvara grundläggande rättsliga principer.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, beskrev Richard Goldstone som en envist, hårt arbetande, målinriktad och modig man som har kämpat för stödja och försvara de mänskliga rättigheterna inom en rad olika internationella uppdrag på olika platser i världen. Ramberg tillade att hon ansåg att Goldstone fått utstå orättvis kritik som en konsekvens av sitt orubbliga stöd för de mänskliga rättigheterna.

– Jurister har ett särskilt ansvar för att värna rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Richard Goldstone är en utmärkt representant för dem som tar det ansvaret, sa Anne Ramberg.

– Det är en stor ära att vara den första mottagaren av Stockholm Human Rights Award. Och särskilt att få ta emot priset inför en så här kvalificerad och kompetent publik. Jag ser många bekanta och vänliga ansikten här i dag, sa Richard Goldstone och berättade att han sedan många år har flera starka kopplingar till Sverige, såväl på ett privat som på ett yrkesmässigt plan.

Mark Ellis, executive director i International Bar Association, IBA, konstaterade att det skett ett paradigmskifte för utvecklingen av den internationella humanitära rätten under de senaste decennierna. En av de personer som varit avgörande för denna utveckling är just Richard Goldstone.

Tom Knutson

Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award har instiftats av Sveriges advokatsamfund, International Legal Assicstance Consortium (ILAC) och International Bar Association (IBA). Priset ska årligen ges till en person eller institution som åstadkommit extraordinära insatser för att främja och skydda de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.