search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2009 om inte annat anges.

Algotsson, Karl-Göran: Grundläggande rättigheter eller handelshinder?: den svenska debatten om EU, föreningsfriheten och rätten till fackliga stridsåtgärder (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. 349 s. (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala; 174)

Banking, finance and securities legislation: Swedish law in translation/by Translegal (Norstedts juridik. 326 s.)

Berggren, Nils-Olof: Polislagen: en kommentar/Nils-Olof Berggren och Johan Munck (8 uppl. Norstedts juridik. 241 s. Norstedts gula bibliotek)

Bryde Andersen, Mads: Praktisk aftaleret (3. udg. København: Gjellerup. 507 s.)

Carlsson, Bo: Idrottens rättskulturer (Malmö: Idrottsforum.org, 2008. 337 s. Malmö studies in sport sciences; 6)

Ericson, Bo: Preskription i arbetsrätten: en vägledning för praktiker/Bo Ericson, Stellan Gärde (2 uppl. Norstedts juridik. 238 s.)

Grauers, Folke: Familjerätt för fastighetsmäklare (Lund: Juristförl. 111 s.)

Jaktlagstiftning/redaktör: Inger Ardizzone (5 uppl. Södertälje: Jägarnas riksförbund. 210 s.)

Kleerup, Jan: Fastigheten och skatten/Jan Kleerup, Hans Tegnander (FAR SRS förl. 261 s.)

Law and the Internet/edited by Lilian Edwards and Charlotte Waelde (3 ed. Oxford: Hart. 713 s.)

Medierätt i informationssamhället/redaktör: Lena Olsen (Iustus. 167 s.)

Nascimbene, Bruno: The legal profession in the European Union (Austin: Wolters Kluwer Law & Business. 251 s. Kluwer European law collection; 6)

Olsson, Henry: Upphovsrättslagstiftningen: en kommentar (3 uppl. Norstedts juridik. 662 s. Norstedts gula bibliotek)

Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd/Kent Löfgren m.fl. (4 uppl. Norstedts juridik. 207 s.)

Ramberg, Jan: Internationella köplagen (CISG): en kommentar/Jan Ramberg och Johnny Herre (3 uppl. Norstedts juridik. 813s. Norstedts gula bibliotek)

Rosenkjær, Ulla: An introduction to Danish law/Ulla Rosenkjær, Leif Rørbæk, Anne Lind Gleerup (2 ed. Allingaabro: Drammelstrupgaard, 2008. 522 s.)

Sterzel, Fredrik: Författning i utveckling: tjugo studier kring Sveriges författning (Iustus. 420 s. Rättsfondens skriftserie; 41)

Söderlund, Jenny: Konkursrätten: om konkursboet ses som en association i tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar (Iustus. 670 s. Diss. Uppsala, 2009)

Turner, Peter: A guide to the LCIA arbitration rules/Peter Turner, Reza Mohtashami (Oxford Univ. Press. 387 s.)

Uppsatser om försäkringsavtalslagen/redaktör: Jessika van der Sluijs; Bertil Bengtsson … (Jure. 273 s.)

Hela litteraturlistan finns på Juridiska Bibliotekets webbplats

Annons
Annons
Annons