search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Europa tar emot Guantánamofångar?

Kuba. Åtta år efter att de första fångarna fördes till Guantánamolägret uppmanade Amnesty i januari EU-länderna att ta emot de fångar som inte kan återsändas till sina hemländer.

Uppmaningen riktades till bland annat Sverige, Tyskland, Finland och Luxemburg. Det handlar om cirka 50 fångar som har suttit i lägret i flera år utan åtal eller rättegång. Det finns inte längre några misstankar mot dem, men enligt de amerikanska myndigheterna kan de inte skickas tillbaka till sina hemländer, på grund av risk för tortyr och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Generalsekreterarbyte i Danmark

Danmark. Den 17 december avtackades Henrik Rothe, efter 15 år som generalsekreterare för det danska advokatsamfundet. Rothe, som tidigare arbetat som domare, utsågs i oktober till president i Sø- og Handelsretten, Danmarks viktiga specialdomstol i kommersiella mål.

Henrik Rothe efterträds som generalsekreterare av Torben Jensen. Jensen arbetar i Justitiedepartementet, och har erfarenhet från både advokatbyrå och åklagarmyndighet.

IBA vill se utredning av journalistmord

Sri Lanka. International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI, uppmanar i ett brev Sri Lankas regering att utreda mordet på journalisten Lasantha Wickrematunge.

Wickrematunge sköts till döds i januari förra året på väg till arbetet på tidningen Sunday Leader. Journalisten var känd för sin kritik mot regeringen, bland annat för bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i kampen mot gerillan De tamilska tigrarna.

MR-pris till mördad advokat

Europa. Den ryske advokaten och journalisten Stanislav Markelov tilldelades 2009 års CCBE Human Rights Award.

Markelov arbetade på flera olika sätt för att främja mänskliga rättigheter i Ryssland. Han var ordförande i Rysslands Institut för rättsstaten och företrädde som advokat bland annat den mördade journalisten Anna Politkovskaja. Markelov mördades i januari 2009.

Annons
Annons