search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser bransch

Nya timkostnadsnormen 1 134 kronor

Timkostnadsnormen är från årsskiftet för den som innehar F-skattsedel 1 134 kr exklusive mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte innehar F-skattsedel är 863 kr exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Johnny Herre blir justitieråd

Högsta domstolen får ännu en ledamot från den akademiska världen, när Johnny Herre tillträder som justitieråd den 15 mars.

Johnny Herre är i dag professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan.

– Det roligaste och den största utmaningen, rent yrkesmässigt, ska bli att bredda mitt fokus och få följa den allmänna rättspolitiska debatten, säger Johnny Herre, som konstaterar att han som akademiker inriktat sig mer snävt på civilrätten, som är hans ämne.

Att arbeta vid allmän domstol blir en ny erfarenhet för Johnny Herre, som dock från sina uppdrag som skiljeman är van vid att lösa tvister.

Johnny Herre är ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i International Chamber of Commerce. Han är ledamot av styrelsen för Stiftelsen Juridiska biblioteket och Swedish Arbitration Association och har skrivit ett stort antal böcker och artiklar med civilrättslig inriktning.

Brukarna svarar om EMR

Under perioden 18–29 januari 2010 genomför Hovrätten för Västra Sverige en intervjuundersökning bland parter, vittnen, advokater och åklagare för att ta reda på vad domstolens brukare anser om reformen ”En modernare rättegång”. De intervjuade ska bland annat svara på frågor om hur de upplevt det att bli videofilmade i tingsrätten, och hur det känns när de inspelade förhören spelas upp.

Resultatet av undersökningen ska presenteras i mars.

Unga advokater julminglade på samfundet

Ungefär 80 unga advokater och biträdande jurister samlades den 17 december i Advokatsamfundets hus i Stockholm för julcocktail.

Träffen var den andra cocktailbjudningen inom projektet Advokat i framtiden.

Anders Eka ny lagman i Stockholms tingsrätt

Anders Eka är hovrättslagman i Svea hovrätt sedan början av året. Dessförinnan var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen från 2004. Han har tidigare varit chefsrådman i Stockholms tingsrätt, byråchef hos Justitiekanslern och kanslichef i Svea hovrätt. Anders Eka förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1995.

Anders Eka har medverkat i flera statliga utredningar och är dessutom bland annat verksam inom domstolsväsendets internationella arbete, för närvarande främst i Turkiet.

Anders Eka tillträder den 1 maj 2010.

Heuman ny ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Sigurd Heuman var lagman vid Helsingborgs tingsrätt 1999–2008. Dessförinnan var han lagman vid Ängelholms tingsrätt under sju år.

Sedan 2007 har Sigurd Heuman i uppdrag av regeringen att utreda frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet. Utredningen ska vara klar i januari 2010. Tidigare har han bland annat varit utredare i Utredningen om ökat förtroende för domstolarna och i Patientdatautredningen.

Sigurd Heuman, som efterträder Anders Eriksson, tillträdde uppdraget som ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden den 11 december 2009.