search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat: ”Medierna har påverkat Poseners handlande”

Advokat Leif Gustafson försvarade Trustorhärvans centralperson Joachim Posener. Han är kritisk till mediernas bevakning som gjorde hans klient till en frontfigur för ekobrottslighet. Posener är i dag en fri man.

Hur tycker du att mediernas rapportering varit?

– Deras utgångspunkt var att han är skyldig på grund av sin bortovaro, samtidigt resonerade Posener att han inte hade en chans att få en rättvis rättegång på grund av medierna och höll sig undan, en moment 22-situation alltså. Medierna har tveklöst spelat en stor roll för hans handlande de här åren.

Vad var det mest kännetecknande för uppdraget att försvara honom?

– Givetvis den stora uppmärksamheten i medierna och något slags allmänt omfattande uppfattning i förväg att han var skyldig, samtidigt fick han ju i det närmaste hjältestatus i vissa kretsar. Det var säkert även i det närmaste unikt att i dagens informationssamhälle under tolv år kunna hålla sig undan, innan allt var preskriberat, och bara ha kontakt med myndigheterna när han själv önskade.

Varför fick du uppdraget?

– Det vet jag inte, men vid den aktuella tidpunkten hade jag under 10–15 år uteslutande haft försvararuppdrag i ekomål. Jag hade aldrig försvarat honom tidigare och kände honom inte. Men vi stötte ihop av en tillfällighet under en flygresa strax innan uppdraget blev aktuellt.

Vad har ni haft för kontakt genom åren?

– Vi har haft mycket omfattande kontakter, mest mejl och telefon. Jag har träffat honom få gånger personligen, senast i november på svenska ambassaden i Bryssel då vi mötte svensk polis och åklagare.

– Och nu är förundersökningen nedlagd om grov oredlighet mot borgenär som inleddes sedan han fått betalt för en TV-intervju och inkomster från en bok. Pengar som enligt åklagaren skulle ha gått till konkursboet eftersom han var försatt i konkurs. Men nu finns inga brottsmisstankar kvar mot honom sedan Trustorbrotten preskriberades 2007 och Joachim Posener är i dag en fri man.

Vad kan du säga om hans framtid?

– Inte mycket. Han lever under ordnade förhållanden och kan nu förnya sitt svenska pass, eftersom inga brottssmistankar kvarstår, vilket är sannolikt att han kommer att göra.

Posener är utbildad jurist, har ni diskuterat juridik?

– Javisst, det har hänt ibland. Han har ju en förmåga som vida överstiger normalklienten när det gäller att resonera utifrån såväl allmänna som straffrättsliga utgångspunkter.

Vad har varit svårast med uppdraget?

– Under de första fem åren var väl klimatet sådant att det bara var en tidsfråga innan han skulle ställas inför rätta, dels baserat på hur det brukar bli, dels baserat på konkreta uttalanden från polis och åklagare. Då gick uppdraget ut på att läsa in hela utredningen och bevaka rättegångarna i tings- och hovrätt. Det blir ju en speciell situation eftersom rättegångsbalkens utgångspunkt är att personer som beskylls för att ha begått brott gemensamt ska lagföras i ett sammanhang.

– Här hamnar man onekligen på efterkälken. Det vill säga det lämnas berättelser som till stora delar innefattar honom som domstolarna bedömer, vilket leder till problem om det blivit en rättegång mot honom, något som nu inte realiserades. Men hade det blivit rättegång hade man fått försvara honom utifrån ett informationsblock som skulle vara mer eller mindre cementerat från tidigare rättegångar vilket alltid är svårare än med information från ett sammanhang.

Är du förvånad över utgången i det här ärendet?

– Ja, jag trodde väl inte att det skulle utveckla sig på det här sättet, utan det rimliga var att han skulle gripas under efterlysningstiden och bli lagförd i Sverige. Det var det mest sannolika.

Per Johansson