search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO-kritik mot Migrationsverket

Det är väsentligt för den enskilde asylsökanden att ha tillgång till ett biträde under asylutredningen. Det skriver JO Hans-Gunnar Axberger, som riktar kritik mot Migrationsverket för att man i flera fall förordnat ett biträde alltför sent, i praktiken när utredningen redan var färdig.

Det är en advokat som anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen för fem fall där han förordnats till offentligt biträde. Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson medger att biträde borde ha förordnats tidigare i fyra av fallen, eftersom de asylsökandes trovärdighet där var central för utredningen.

Enligt JO Axberger borde dock ett biträde ha förordnats tidigare även i det femte fallet. I beslutet skriver han att det inte är förenligt med gällande regler att biträdet förordnas först fyra månader efter att ett ansökningsprotokoll upprättats, och en månad efter att Migrationsverket slutfört sin utredning. Det finns därmed ”anledning att se allvarligt på de brister” som advokaten beskriver.

Advokatsamfundet har i flera sammanhang, senast i anslutning till det nya arbetssättet ”Kortare väntan”, betonat vikten av att asylsökande får offentliga biträden i ett tidigt skede. Modellen innebär att ett biträde förordnas först efter ett inledande förhör, som i många fall har visat sig vara omfattande. Enligt Advokatsamfundet kan detta innebära att asylsökande inte får tillräcklig hjälp i den inledande utredningen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är inte överraskad av kritiken.

– Jag kan bara konstatera att JO:s kritik är helt i linje med vad Advokatsamfundet vid upprepade tillfällen anfört. Det råder allvarliga brister i detta hänseende, säger hon.

Ulrika Brandberg

JO 5434-2008

 

Annons
Annons