search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Att bemöta sexualbrottsoffer: Advokat berömmer kursen

Advokat Elvy Wicklund, Örebro, har i över 20 år biträtt kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp. – Det var en bra kurs. Jag tog med mig hem intressanta synpunkter på hur olika yrkesgrupper inom rättsväsendet i andra delar av landet ser på sin uppgift.

Så här kommenterar hon domarnas funderingar kring empati och objektivitet i rätten:

– Det kan säkert vara känsligt för dem. Man har nog större möjligheter som polis eller åklagare att agera aktivt i bemötandet utan att riskera att bli ifrågasatt.

Svårast i uppdraget som målsägarbiträde är att de flesta förundersökningarna i våldtäktsmål läggs ned och inte leder till åtal.

– Det gäller att förklara hur lagstiftningen ser ut, med beviskraven, så att kvinnorna inte tar på sig skulden för detta också. De lägger ofta så stor skuld på sig själva för vad som hänt.

Enligt Wicklund är ett respektfullt empatiskt förhållningssätt det viktigaste i klientkontakten, att ge klara och tydliga svar på deras frågor, att vara beredda på att säga samma sak flera gånger eftersom chockade människor ofta har svårt att ta emot information.

– Att de känner sig sedda och hörda och att man visar empati är oerhört betydelsefullt. Men att visa empati betyder inte att man sitter och gråter i kapp med dem, det har ingen blivit hjälpt av.

Värre förr

Hennes råd till blivande målsägarbiträden för sexualbrottsoffer:

• Sätt dig in i hur psykologiska reaktioner hos traumatiserade människor påverkar dem.

• Var engagerad och empatisk.

• Var alltid rak och tydlig och beredd att upprepa dig tills klienten förstår.

Under kursen framkom att många våldtagna kvinnor någon gång under den processen känner att rättsväsendet tvivlar på dem. Wicklund har inte den erfarenheten i Örebro län.

– Nej, här anser jag att de bemöts med respekt. Men jag minns hur det var i mitten på 1980-talet när jag började arbeta med detta. Då kan man verkligen tala om en djup misstro mot kvinnor som anmälde våldtäkter.

– Efter att ha hört hur det är på vissa andra håll i landet vore det kanske en bra idé om Domstolsverket gjorde den här utbildningen obligatorisk som man gjorde med den om bemötandet av misshandlade kvinnor.

Per Johansson

Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats

Annons
Annons