search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundets disciplinverksamhet 2009: Färre anmälningar

Advokatsamfundets disciplinnämnd behandlade totalt 637 ärenden under 2009, över etthundra fler än året innan. Trots det stora antalet ärenden utdelade nämnden betydligt färre påföljder.

Advokatsamfundets disciplinnämnd fick under 2009 ta emot 566 disciplinanmälningar, 25 färre än under 2008.

Disciplinnämnden behandlade under 2009 totalt 637 ärenden. De flesta avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningarna. 149 ärenden överlämnades för avgörande till disciplinnämnden i dess helhet. Dessa ärenden resulterade i 79 utdelade påföljder. I de flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 12 advokater fick varningar och 4 fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Inte någon advokat uteslöts ur samfundet.

Advokatkåren har under de senaste tio åren vuxit kraftigt. Trots detta ökar inte antalet anmälningar till disciplinnämnden.

– Det är sedan några år en tydlig trend att antalet anmälningar sjunker och därmed antalet fällningar. Förklaringen till denna utveckling tror vi är Advokatsamfundets stora satsning på utbildning, dels införande av advokatexamen, dels kravet på obligatorisk efterutbildning för advokater. Till detta kommer att Advokatsamfundet har haft omfattande gratisutbildningar i advokatetik och därmed sammanhängande frågor för advokater och biträdande jurister, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Annons
Annons