search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet förstärker tillsynen över advokaterna

Advokatsamfundet ska bli mer proaktivt i tillsynen över advokaterna. Det beslutade samfundets styrelse i november. Beslutet är delvis en följd av penningtvättslagstiftningen.

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft förra året ska Advokatsamfundet övervaka att advokater och advokatbyråer följer penningtvättslagstiftningen.

Men den förstärkta tillsynen har också andra grunder. I många andra länder bedrivs sedan flera år tillbaka en mer ingripande tillsyn, i några länder till och med i form av dramatiska gryningsräder på advokatbyråer. Tillsynen syftar till att garantera kvaliteten på advokatkåren. I vissa länder har statliga organ tagit över tillsynen över advokaterna.

Sverige ansluter sig alltså nu till den utveckling som finns internationellt. Genom att samfundet självt blir mer aktivt i sin tillsyn hoppas styrelsen också förekomma de krav på ökat statligt inflytande över advokatkårerna som emellanåt framförs inom EU.

Den proaktiva tillsynen kommer i första hand att bedrivas genom att Advokatsamfundet begär in skriftlig information från advokatbyråerna. Det kan också bli aktuellt med föranmälda byråbesök. Några gryningsräder planeras dock inte.

Ulrika Brandberg

Läs mer om tillsyn på www.advokatsamfundet.se/tillsyn

Inloggning krävs.

Annons
Annons