search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Tryckår: 2009 om inte annat anges.

Black’s law dictionary/Bryan A. Garner, ed. (9. ed. St. Paul: West. 1920 s.)
Born, Gary B.: International commercial arbitration (3. ed. Wolters Kluwer Law & Business. 3303 s.)
Bring, Thomas: Förundersökning/Thomas Bring, Christian Diesen (4. uppl. Norstedts juridik. 615 s.)
Clevesköld, Lars: Sekretess: handbok för socialtjänsten/Lars Clevesköld, Anders Thunved (3. uppl. Norstedts juridik. 100 s.)
Criminal law/ed. Peter Wahlgren (Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. 465 s. Scandinavian studies in law; 54)
Fundamental commercial legislation: Swedish law in translation/by Translegal (Norstedts juridik. 80 s.)
Håstad, Torgny: Köprätt: och annan kontraktsrätt (6. uppl. Iustus. 363 s.)
Introduction to French law/editors: George Bermann, Etienne Picard (The Hague: Kluwer Law International. 2008. 486 s.)
Karlmark, Stefan: Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv (3. uppl. Norstedts juridik. 593 s.)
Keisu, Jenny: Bolagsorgan och bolagsstyrning: en introduktion till organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag/Jenny Keisu och Daniel Stattin (Norstedts juridik. 161 s.)
The leading arbitrators’ guide to international arbitration/editors by Lawrence W. Newman, Richard D. Hill (2. ed. New York: Juris Publishing, 2008. 858 s.)
Lindberg, Agne: IT-avtal – särskilt om outsourcing: en praktisk handledning/Agne Lindberg, Johan Kahn, Björn Krouthén (Norstedts juridik. 205 s)
Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten: en introduktion (5. uppl. Norstedts juridik. 165 s.)
Mitsilegas, Valsamis: EU criminal law (Oxford: Hart. 352 s. Modern studies in European law; 17)
Nordh, Robert: Bevisrätt A: allmänna bevisfrågor: om ansvaret för bevisning, vittne, syn, sakkunnig m.m. (Iustus. 125 s. Praktisk process; 6)
Olsson, Anders R.: Yttrandefrihet & tryckfrihet: handbok för journalister (6. uppl. Studentlitteratur. 404 s.)
Olsson, Henry: Copyright: svensk och internationell upphovsrätt (8. uppl. Norstedts juridik. 370 s.)
Olsson, Jan: Grundläggande kriminalteknik/av Jan Olsson och Thomas Kupper (Jure. 265 s.)
Olsson, Stefan: Punktskatter: en handbok (Norstedts juridik. 256 s.)
Ramberg, Jan: Allmän köprätt/Jan Ramberg, Johnny Herre (5. uppl. Norstedts juridik. 307 s.)

Annons
Annons