search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Advokat förbjuds lämna landet
IRAN. Den iranske advokaten Abdolfattah Soltani stoppades i början av oktober
på Teherans flygplats och hans pass beslagtogs. Advokaten var på väg till Tyskland för att ta emot staden Nürnbergs internationella människorättspris
på 15 000 euro.

Abdolfattah Soltani är liksom Nobelpristagaren Shirin Ebadi medlem av Centrum för människorättsförsvarare, och en känd förespråkare för mänskliga rättigheter i Iran. Han har tidigare vid upprepade tillfällen suttit fängslad för att ha bedrivit ”propaganda av systemet”.
Källa: Amnesty International

Värsta krisen över
STORBRITANNIEN. Nu ökar vinsterna igen för brittiska advokatbyråer, enligt en studie genomförd av företaget Pricewaterhouse-Coopers. Över 50 advokatbyråer, varav åtta av de tio största byråerna, har ingått i undersökningen, och bland annat svarat på frågor om vinst per delägare, vinstmarginal och debiterade timmar.
Sammanställningen visar att vinsten per delägare ökat med 18 procent sedan januari vid de största byråerna, och med hela 41 procent på de byråer som kommer strax efter i storlek. Även antalet debiterbara timmar ökade under samma period.
Källa: The Law Gazette

Bolagsjurister tror på fler tvister
USA/STORBRITANNIEN. Under 2010 kommer tvisterna att ta fart på allvar. Det tror bolagsjurister vid 267 amerikanska, och 125 brittiska företag, enligt en studie genomförd av advokatbyrån Fulbright & Jaworski.

Hittills har den ekonomiska krisen lett till färre tvister än en lågkonjunktur brukar, men inför nästa år räknar över 40 procent av de tillfrågade bolagsjuristerna med en ökning. Framför allt är det, enligt bolagsjuristerna, arbetsrättsliga ärenden och konkurser som kan skapa arbete för tvistemålsadvokater.

CCBE ser över stadga
EUROPA.
Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, planerar en stadgeförändring. Enligt planerna ska organisationens presidium utökas från dagens ordförande samt förste och andre vice ordförande, till en ordförande, en förste vice ordförande och fyra biträdande ordförande med ansvar för olika arbetsområden.

Diskussioner förs också om att ge CCBE:s generalsekreterare större befogenheter när det gäller administrativa beslut, samt om vissa ändringar av mandatperioder för förtroendevalda och beslutsordningen inom kommittéerna.

Annons
Annons