search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser aktuellt

Advokatgolfen 2009 avgjord
Årets Advokatgolf spelades på Friiberghs natursköna bana vid Mälarens strand.
Vädret var strålande och deltagarna verkade alla mycket nöjda med arrangemanget även om inte alla lyckades fullt ut i själva golfspelet. Glädjande var också att så många hade tagit sig tid att delta. Arrangörerna lovar att ställa upp nästa år igen men var tävlingen då ska avgöras är ännu inte bestämt. I advokatklassen blev det en göteborgare, Hans Mjöberg, som drog det längsta strået och i Odylklassen segrade Monica Schneider-Sjölander från Västerås. På bilden syns segraren Hans Mjöberg till höger tillsammans med Jan Jönzén och Mario Ashman.

Resultat:
Advokatgolfen
1. Hans Mjöberg, Göteborg
2. Marika Wernström, Stockholm
3. Ulf Sallnäs, Stockholm

Odylgolfen
1. Monica Schneider-Sjölander,
Västerås
2. Ulla Hamilton, Stockholm
3. Ulla Sallnäs, Stockholm

JK Göran Lambertz blir justitieråd
Regeringen har utnämnt justitiekanslern Göran Lambertz till justitieråd.
Göran Lambertz är justitiekansler sedan 2001. Han har tidigare varit universitetslektor och utredningssekreterare, samt arbetat i Justitiedepartementet.
Göran Lambertz är ordförande i Yttrandefrihetskommittén. Han har varit sakkunnig i flera statliga utredningar, bland annat Konsumentpolitiska kommittén och Kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar.
Göran Lambertz tillträder den 16 november 2009.

Justitierådet Anna Skarhed blir JK
Anna Skarhed efterträder Göran Lambertz som justitiekansler. Anna Skarhed blev justitieråd 2005. Dessförinnan var hon lagman vid Linköpings tingsrätt 2003–2005. Anna Skarhed är också en av grundarna till nätverket Hilda.

Anna Skarhed har varit rådman vid Eskilstuna tingsrätt mellan 1992 och 1996. Därefter blev hon rådman vid Uppsala tingsrätt fram till 1999 då hon började som enhetschef vid Domstolsverket. Hon har också tjänstgjort i Justitiedepartementet.
Sedan 2008 har Anna Skarhed i uppdrag av regeringen att utvärdera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Utredningen ska vara klar våren 2010. Hon har tidigare sett över frågor om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler och varit expert i en utredning om polisens internutredningsverksamhet.

Anna Skarhed tillträder sin nya befattning den 7 december 2009.

Annons
Annons