search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Heckscher på Hildary

Ett 40-tal kvinnliga jurister samlades på Advokatsamfundet för oktober månads Hildaryträff. De fick höra regeringsrådet och Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher berätta om sin syn på ledarskap.

Tempot har ökat i samhället och kraven på chefer ökat under de senaste decennierna, konstaterade Sten Heckscher. En chef behöver numera ha goda omvärldskunskaper och talang för att nå ut och ha kontakt med medier, men också för samtal och lyssnande.
– Om chefen använder mer av sin tid för den utåtriktade verksamheten blir det mindre tid inne i organisationen. Det kräver mer strategiska ledare som kan sätta en egen dagordning, sa Heckscher.

Att vara chef innebär både för- och nackdelar, enligt Heckscher, men det positiva överväger. Sten Heckscher räknade upp några erfarenheter av chefskapet:

l. Det är spännande och lärorikt, man vet aldrig hur dagen kommer att bli.
2. Det ger rika möjligheter att träffa och tala med människor som har något ett berätta, och som kan mycket.
3. Det kan vara ensamt, men är samtidigt utvecklande att tvingas fatta svåra beslut och ta sig igenom krävande situationer.

Sten Heckscher är sedan 2007 regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten. Han har varit chef i ungefär 30 år, och är inne på sitt tionde chefskap.

Annons
Annons