search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD-dom: Ingen straffrabatt för tjallande gängmedlem

Strafflindring för personer som angivit sina medbrottslingar och bidragit till att ett brott klarats upp ska bara ges i yttersta undantagsfall och bara när starka billighetsskäl finns. Det framgår av ett vägledande avgörande från Högsta domstolen

Målet gäller en före detta medlem i MC-gänget Bandidos, dömd till tre års fängelse i tingsrätt och hovrätt för bland annat medhjälp till mordförsök. Mannen överklagade domen och yrkade på ett lindrigare straff, bland annat med hänvisning till att han angett sig själv och dessutom lämnat uppgifter som bidragit till att brottet klarades upp och att hans medbrottslingar kunde fällas.

Enligt HD finns det förmildrande omständigheter i fallet som ska påverka straffets längd, bland annat att mannen angett sig själv och att han efter detta lever under hot. Någon strafflindring på grund av att han avslöjat andra som var inblandade i brotten anser sig dock HD inte kunna ge.

Utrymmet för sådan straffrabatt är mycket begränsat, och omfattar bara enstaka fall av undantagskaraktär, skriver domstolen i sin dom. HD fastställer hovrättens och tingsrättens dom på tre års fängelse.

– Det är en pedagogisk och välskriven dom. Det är mycket bra att HD nu fastställt att man inte kan få straffrabatt för att ange andra. Det överensstämmer helt med vad Advokatsamfundet anfört i många sammanhang. Vi ska inte återinföra kronvittnen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

HD Mål nr B 2074-09

Annons
Annons