search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

FRA-lag godkänd trots kritik

Med knapp majoritet godkände riksdagen i oktober ändringarna av den så kallade FRA-lagen. Advokatsamfundet är kritiskt mot lagen, och oppositionen lovar att riva upp den om de vinner valet.

På onsdagen den 14 oktober sa riksdagen trots kritiken ja till ändringar i FRA-lagen med röstsiffrorna 158 ja och 153 nej. Folkpartisten Camilla Lindberg valde att lägga ner sin röst.

Lagändringarna genomförs för att stärka integritetsskyddet i den redan godkända FRA-lagen, och innebär bland annat att en särskild domstol ska tillståndspröva signalspaning och en kontrollmyndighet ska kunna utreda om någon enskild blivit utsatt för otillåten signalspaning.

Oppositionen riktade i riksdagsdebatten hård kritik mot lagändringarna. Socialdemokraten Anders Karlsson lovade i debatten att oppositionen vid en valseger nästa år kommer att riva upp lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att se över lagens utformning.

Advokatsamfundet har under hela processen framfört omfattande kritik mot hur den så kallade FRA-lagen hanterats. I sitt remissvar skrev Advokatsamfundet bland annat ”Förslagen tillgodoser inte heller vad som får anses vara rimliga och grundläggande krav på rättssäkerhet och skydd för den personliga integriteten.” Advokatsamfundet kritiserade också förslaget att inrätta en specialdomstol med uppgift att pröva och bevilja tillstånd till signalspaning. Specialdomstolen uppfyller enligt samfundet inte Europakonventionens krav på en oberoende domstol. Det är dessutom problematiskt att den nya eller kontrollmyndigheten som ska granska signalspaningen har fått dubbla roller och är direkt underställd regeringen. 

Ulrika Brandberg

Läs remissvaret: www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons