search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

En egen nisch är bästa marknadsföringen

Om marknadsföring och PR på Advokat i framtidens lunchseminarium.

Ett 60-tal yngre biträdande jurister och advokater deltog i det tredje lunchseminariet inom projektet Advokat i framtiden.

Talarna Fredrik Andersson och Toni Eriksson är konsulter vid Prime Public Relations, en av Sveriges största kommunikationsbyråer med erfarenheter från advokatvärlden.

Fredrik Andersson sammanfattade ”Public relations” så här:
– Enligt skolboken är det att skapa, underhålla och utveckla relationerna med de viktigaste intressenterna i er omvärld. Det handlar om att prata med tänkbara klienter och sedan göra ett bra jobb. Relationen måste sedan naturligtvis vidareutvecklas, vilket kan leda till större affärer eller att klienten rekommenderar er till andra.

Inte alltid självklart
Marknadsföring har inte alltid varit självklart för advokatbyråer. 1971 tillät inte de vägledande reglerna för god advokatsed medlemmarna att göra reklam för sig själva. 1984 lättades reglerna något, på en skarpt konkurrensutsatt 2000-talsmarknad blir marknadsföring viktigare för alla.

Marknadsföring och PR är alltså förhållandevis nytt för advokaterna. Publiken hade också många frågor om vilket som är det bästa sättet att använda ”Public relations” och marknadsföring för att bygga sig själva och sin verksamhet.

Konsulternas tips var att försöka hitta områden där det behövs mer kunskap. Det gör det möjligt att hitta en egen nisch, och så att säga blir expert på en ”mörk fläck”. Ett annat sätt att uttrycka det kan vara: ”utveckla alltid din egen grej.”

Rådet att utveckla en egen nisch återkom hela tiden. För att göra det kan det vara bra att själv lära nya saker.
– Åk till USA, studera hur de gör där, eller gör något annat som ger dig möjlighet att profilera dig och ditt kunnande, sa konsulterna.

Finns det några skillnader mellan att marknadsföra sig internt och externt, undrade en åhörare.
Egentligen inte, det ena brukar ge det andra, blev svaret.

Fredrik Andersson och Toni Eriksson talade också om hur advokater kan hjälpa sina klienter när dessa drabbas av medie- och opinionsstormar. Det händer att advokater behöver hjälpa klienter i uppmärksammade brottmål, som skoningslöst prövas i den ”mediala domstolen” som konsulterna uttryckte det. Medierna kan fungera som en domstol vars domar avkunnas snabbt, är oåterkalleliga, baserade mer på lösnummerpotential än fakta och inte går att överklaga, konstaterade de båda.
– Mediernas domar går dock att bekämpa, men det är värre när de skapar starka opinioner, sa Toni Eriksson. 

Tre steg
Toni Eriksson är expert på krishantering, och han konstaterade att fel sorts uppmärksamhet kan innebär allvarliga problem för många människor och företag.
Att hantera en kris är lika svårt i verkligheten som det är lätt på pappret. Enkelt utryckt ska bemötandet göras i tre steg: ta reda på vad som hänt, erkänn om ni gjort fel och lös problemet.
– Det är väl ungefär vad Thomas Bodström nyligen gjorde efter inslaget i Kalla fakta om hans närvaro vid voteringar i riksdagen, frågan är om det räcker.
Problemet är att man ibland gör allting rätt och ändå blir det fel eftersom verkligheten är komplicerad och varje kris unik, vilket innebär att ibland måste man göra tvärtom, enligt Toni Eriksson.

Per Johansson

Annons
Annons