search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet vill utvärdera EMR

Reformen En modernare rättegång har inneburit sämre rättssäkerhet i brottmålsprocessen, och bör utvärderas snabbt, menar Advokatsamfundet.

I ett brev till Justitiedepartementet pekar Advokatsamfundet på problemen och begär att reformen utvärderas snart.

Samfundet konstaterar i brevet att reformen inneburit många förbättringar, men att det redan nu, knappt ett år efter reformen, är tydligt att det finns stora problem. Inte minst gäller det möjligheten till omförhör av den tilltalade i hovrätterna. Advokatsamfundet hemställer därför att en utvärdering av de nya processregler som följt av EMR-reformen görs så snart som möjligt.

Läs brevet på www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons