search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skadestånd till advokat för slarv

En advokat som arbetat fem timmar med att biträda en misstänkt ska få ersättning som offentlig försvarare för sitt arbete, trots att både polis och åklagare missade att lämna begäran om förordnande vidare till tingsrätten.

Det här fastslog Justitiekanslern i ett beslut i juli.

En man misstänkt för ofredande och olaga hot hade begärt att få advokaten som offentlig försvarande i samband med ett förhör, där advokaten också deltog. Något beslut om förordnandet kom dock inte, och en månad senare la åklagaren ned förundersökningen. Det visade sig att varken polis eller åklagare hade vidarebefordrat den misstänktes begäran om försvarare.

JK finner att det är troligt att advokaten hade förordnats av tingsrätten, och att han lidit skada genom att utföra arbete utan att få någon ersättning. JK beslutar därför att Åklagarmyndigheten ska betala skadestånd motsvarande ersättningen för fem timmars arbete.

JK-beslut 2009-07-16, dnr. 1127-08-40