search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ord mot ord inte tillräckligt i sexualbrottsmål enligt HD

I början av juli avkunnade Högsta domstolen, HD, friande domar i två principiellt viktiga våldtäktsmål. Advokat Per E Samuelson välkomnar domarna.

Domarna gällde två våldtäkter som skulle ha ägt rum 2008. De två tilltalade friades helt från åtalspunkterna, och HD gick därmed emot både tings- och hovrätternas bedömningar.

I båda fallen hade tingsrätt och hovrätt dömt till fängelse med bara kvinnans vittnesmål som grund. I HD-domarna underströks vikten av teknisk eller annan bevisning som styrker anmälarens berättelse. Det är inte tillräckligt att värdera en persons utsaga mot en annan för fällande dom. För att fälla någon för våldtäkt krävs också teknisk eller annan bevisning som styrker målsägandens berättelse, vilket saknas i de aktuella fallen, enligt HD.

De två domarna väckte en omfattande medial uppmärksamhet och debatt. De som är kritiska till HD:s domar menar att nu blir det alltför svårt att få en fällande dom i denna typ av mål. Andra har välkomnat HD:s avgöranden.

Domsluten har redan fått en prejudicerande effekt säger advokat Per E Samuelson, som längre kritiserat våldtäktsmålen för bristande rättssäkerhet.
– Det här är HD:s svar på den debatt som har gått sedan 2005 när justitiekansler Göran Lambertz och Hans-Gunnar Axberger presenterade rapporten ”Felaktigt dömda”. Vi har väntat på de här prejudikaten, säger Per E Samuelson och tillägger:
– Nu ser man att HD har gett oss kritiker rätt. Här har HD vänt på två mål och friat. Signalen till tingsrätter och hovrätter är att det har varit för lätt att bli fälld för sexualbrottsmål tidigare. Nu ska det bli svårare. För oss som har varit kritiska är det ett bra besked.

I en kommentar säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg:
– Den nuvarande lagstiftningen har visat sig vara svårtilllämpad och innehåller flera brister. I de lägre instanserna fanns det en tendens till att man hade börjat nagga beviskraven i kanten. HD förklarade att två i princip centrala och självklara principer måste gälla. Det måste ställas höga krav på kvaliteten i förundersökningar och samma beviskrav ska gälla i sexualbrottsmål som i andra brottmål. Konstigare än så är det inte.

Läs mer: mål nr: B 1013-09, B 1867-09

Tom Knutson

Annons
Annons