search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya klientkrav i krisens spår

Ett år av aldrig tidigare upplevd osäkerhet och förändringar, och nya krav från klienterna. Så beskrev den amerikanske advokaten David W Rivkin det senaste årets tillvaro på den amerikanska advokatmarknaden.

Rivkin talade vid ett lunchseminarium på Advokatsamfundet om hur de amerikanska advokatbyråerna hanterat krisen.

Under den första halvan av 2008 gick vissa verksamheter fortfarande ganska bra på advokatbyråerna, berättade Rivkin. Men när banken Lehman Brothers gick i konkurs blev det en total kollaps för finansmarknaden. Uppdragen inom private equity försvann i det närmaste helt, företagstransaktionerna stannade av.
David W Rivkin redovisade siffror på hur krisen påverkat den amerikanska advokatmarknaden. Såväl vinst som vinst per delägare har minskat under 2008 och första halvåret 2009.

Som vanligt i en konjunkturnedgång finns det verksamheter som klarar sig bättre. Fonder, konkurser och rekonstruktioner är några av dem. Men Rivkin konstaterade också att denna kris skiljer sig från tidigare konjunkturnedgångar på flera sätt. Bland annat har inte antalet tvister ökat i samma omfattning som de brukar när ekonomin går ner. Klienterna tycks vilja vara säkra på att tjäna på det i slutänden innan de vågar dra igång en tvist. De internationella skiljeförfarandena tycks ha blivit fler, men dessa gäller ofta rena skulder som ska drivas in, snarare än substantiella tvister, enligt Rivkin.

Han pekade också på ett annat problem:
– Många av de tvister som kommer gäller företag i finansbranschen, där vi ibland har företrätt båda parter. Det blir en del problem med intressekonflikter på byråerna, konstaterade David W Rivkin.

Krisens effekter på advokatbyråerna är omfattande. Flera stora byråer har sagt upp jurister, och man har skjutit på planerade nyanställningar. Flera storbyråer erbjuder också sina anställda tjänstledigt med viss ersättning om de arbetar för allmännyttiga organisationer. Totalt har de 200 största advokatbyråerna i USA sagt upp mer än 3 000 jurister hittills. Enligt Rivkin har hans byrå hittills kunnat undvika uppsägningar.
– Men vi märker att de biträdande juristerna är oroliga. Vi får många frågor om detta, och nästan alla har vänner som sagts upp från sina byråer, berättade David Rivkin, som också märkte en betydligt mer försiktig attityd bland de juriststudenter han intervjuade inom ramen för byråns rekryteringsprogram.

I spåren av krisen märker advokatbyråerna också ett ökat tryck från klienterna. De vill ha sänkta arvoden och alternativa modeller för arvoden, till exempel fasta taxor.
– Byråerna tvingas acceptera det. Vi hoppas kanske på erkännande från klienterna sedan, men jag tror snarare att klienterna fortsätter på samma sätt när de ser vad de kan göra för att sänka sina kostnader, sa Rivkin.

David W Rivkin anade att krisen kommer att sätta varaktiga spår i advokatbranschen. Så småningom kommer advokatbyråerna dock säkert att gå stärkta ur krisen, fastslog han.

David W Rivkin är specialiserad på internationella skiljeförfaranden och tvister och verksam vid advokatbyrån Debevoise & Plimpton. Byrån har i år för tredje året i följd utsetts av Working Mother Magazine och organisationen Flex-Time Lawyers till en av USA:s 50 bästa advokatbyråer för kvinnor, bland annat på grund av möjligheterna att arbeta deltid.

Ulrika Brandberg