search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Aktieägares rättigheter/redaktör Carl Svernlöv (Iustus. 63 s. Stockholm Centre for Commercial Law; 10)
Alexius Borgström, Katarina: Djuren, läkarna och lagen : en rättslig studie om djurförsöksetik (Iustus. 252 s.)
Asp, Petter: Katedralen: tre texter om straffrätt/Petter Asp, Claes Lernestedt, Magnus Ulväng (Iustus. 274 s.)
Barnsexhandel: kommersiell sexuell exploatering av barn/redaktör Helena Karlén m.fl. (Jure. 178 s.)
Carlson, Laura: The fundamentals of Swedish law: a guide for foreign lawyers and students (Studentlitteratur.  454 s.) 
Diplomacy in theory and practice: essays in honor of Christer Jönsson / Karin Aggestam & Magnus Jerneck, eds. (Liber. 507 s.)
Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 4/Per Olof Ekelöf, Robert Boman (6. uppl. Norstedt. 263 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 38)
Entreprenadbesiktning: BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06/utarbetad inom Byggandets kontraktskommitté, BKK (3. utg. Svensk byggtjänst. 137 s.)
Fink, Hans: Fastighetsmoms/Hans Fink, Magnus Berg, Emil Frennberg (Norstedts juridik. 135 s.)
Frände, Dan: Finsk straffprocessrätt (Helsingfors: Edita publishing. 607 s.)
Hellners, Trygve: Lagen om företagsrekonstruktion: en kommentar/Trygve Hellners, Mikael Mellqvist (Norstedts juridik. 298 s. Norstedts gula bibliotek)
Herre, Johnny: Konsumentköplagen: en kommentar / Johnny Herre; under medverkan av Jan Ramberg (3. uppl. Norstedts juridik. 536 s. Norstedts gula bibliotek)
Holmqvist, Leif: Hyreslagen: en kommentar / Leif Holmqvist, Rune Thomsson (9. uppl. Norstedts juridik. 876 s. Norstedts blå bibliotek)
Karlsson, Anders: Diskrimineringslagen: en kommentar (Jure. 205 s.)
Madsen, Finn: Skiljeförfarande i Sverige : en kommentar till lagen (1999:116) om skiljeförfarande och till reglerna för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (2. uppl. Jure. 482 s.)
Nerep, Erik: Aktiebolagslagen: en lagkommentar/Erik Nerep & Per Samuelsson (2. uppl. Thomson fakta)
Saldeen, Åke: Barn- och föräldrarätt (6. uppl. Iustus. 364 s.)
Sarnecki. Jerzy: Introduktion till kriminologi (2. uppl. Studentlitteratur. 609 s.)
Seth, Torsten: Svensk internationell arbetsrätt (Studentlitteratur. 281 s.)
Vägledning till god styrelsesed (2. uppl. Stockholm: Styrelseakademien. 50 s.)
Annons
Annons