search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kristoffer vågade ta steget till eget

”Att bygga upp en advokatbyrå från grunden kan vara både roligt och givande. Men det gäller att välja rätt tidpunkt och rätt människor att samarbeta med.”

Det sa advokat Kristoffer Persson vid projektet Advokat i framtidens lunchseminarium.

För tre år sedan tog Kristoffer Persson och två av hans kolleger på en av de stora affärsjuridiska byråerna steget och startade Frank Advokatbyrå. Strax därefter anslöt ytterligare en före detta kollega. Vid lunchseminariet på Advokatsamfundet den 1 september berättade Kristoffer om varför han valde att starta egen advokatbyrå.

Redan under utbildningen fanns en dröm om att driva egen byrå, men det kändes som ett stort steg att ta. Drömmen blev tydligare i samtal med kollegerna på byrån.
– Vi hade en gemensam värdegrund, kände varandra väl och litade på varann, berättade Kristoffer, som betonade vikten av att hitta rätt personer att samarbeta med om man ska bygga upp något eget.

Den gemensamma viljan att skapa något eget med en egen företagskultur bar frukt. Den 1 september 2006 slog Frank Advokatbyrå upp portarna. Namnet valdes med omsorg för att föra tankarna till rak och uppriktig rådgivning. Idag arbetar åtta personer, varav sju jurister, på Frank, som inriktar sig främst på processer samt teknik-, medie- och telekomjuridik.

Från början arbetade man i ett litet kontor och ansiktet utåt var en enkel hemsida. Men verksamheten gick bra, och ganska snart kände Kristoffer och hans kolleger att det var nödvändigt att satsa på större lokaler, en mer attraktiv hemsida och att anställa flera. Klienterna kom i stor utsträckning genom egna kontakter i företag och på andra advokatbyråer.

Kristoffer Persson ångrar inte beslutet att starta eget. Det har visserligen krävt och kräver fortfarande hårt arbete, men det är i större utsträckning arbete på egna villkor.
– Arbetet blir roligare av att man identifierar sig själv med byrån och varumärket, förklarade han.

Kristoffer Persson sammanfattade sina lärdomar från resan så här långt med Frank Advokatbyrå:

  • Ett gott självförtroende hjälper. Vi kände trygghet i varandra och kvaliteten på vår rådgivning.
  • Uppdragen kommer inte alltid från det håll man förväntar sig.
  • Identifiera rätt tillfälle att satsa (nya lokaler, ny hemsida och nyanställda) och våga genomföra satsningen.
  • Det är viktigt att lägga mycket tid och fokus på vilken inriktning verksamheten ska ha, både inledningsvis och fortlöpande.
  • Att vara ärlig mot sig själv är grundläggande, till exempel vid rekrytering. Kan man som liten byrå inte locka folk bara genom sitt namn får man hitta andra vägar att attrahera de bästa medarbetarna.
  • Det är bra att själva sköta det praktiska i början. Det ger en kunskap om verksamheten, och det är lättare än man tror att hitta bra lösningar för byråns infrastruktur till en rimlig kostnad. När det hela rullar måste man dock hitta effektivare rutiner.

Lunchen var den andra i ordningen inom Advokat i framtiden, ett projekt med mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater.

Ulrika Brandberg