search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Gå stärkt ur krisen

Ordföranden i International Bar Association (IBA), Fernando Pelàez-Pier, anser att advokater verksamma i alla världens hörn på olika sätt påverkas eller kommer att påverkas av den ekonomiska krisen. Samtidigt kan advokatbyråerna lära av krisen och gå stärkta ur den.

Enligt Fernando Pelàez-Pier kom inte den globala ekonomiska krisen som någon överraskning för världens advokater.
– På ett sätt eller ett annat förväntade vi oss att det var på gång. Men det är uppenbart att när krisen väl var ett faktum så agerade advokatbyråerna på olika sätt, säger han.

Under det senaste året har han rest en hel del runt om i världen och träffat företrädare för olika advokatbyråer. De som påverkades mest i början av krisen var advokatbyråerna verksamma i de stora finansiella och kommersiella centrumen, som New York och London. Men också advokatbyråer som specialiserat sig på fastighetsaffärer har påverkats kraftigt, oavsett om de finns i USA eller i Europa. Det ekonomiska läget har ställt stora krav på advokatbyråer att snabbt anpassa sig till de nya förhållandena på den juridiska tjänstemarknaden, till exempel genom administrativa förändringar såsom personella nedskärningar och omstruktureringar av olika slag.

– Vi har sett nerdragningar och friställningar bland delägare, biträdande jurister och administrativ personal. Men också hur byråer har skurit ned på så kallade onödiga utgifter, och minskat vissa verksamhetsområden. Å andra sidan har andra verksamhetsområden behövt stärkas, säger Fernando Pelàez-Pier och tillägger:
– En läxa man kan lära är kanske att advokatbyråer som har nått en hög grad av specialisering är de som tycks drabbas mest. De är mer sårbara eftersom det har varit svårare för dem att skifta fokus. Det har varit svårare för dessa byråers advokater att snabbt ställa om till andra verksamhetsområden.

Till exempel ser han en skillnad här mellan vad som kan beskrivas som anglosaxiska byråer å ena sidan och kontinentala eller latin-amerikanska byråer å den andra. De senare har haft lättare att snabbt ställa om och anpassa byråerna efter de nya förutsättningarna.

Krisen har också starkt påverkat förhållandet mellan advokaten och klienten. Den har tvingat advokaterna att se över hur de bättre ska kunna bistå sina klienter i särskilt svåra tider. Dessutom har krisen gjort att debiteringsmodellerna har hamnat i fokus. Mer sofistikerade debiteringsmodeller är något som klienterna allt oftare efterlyser. Det är inte så konstigt, menar Fernando Pelàez-Pier:
– Klienterna vill ha bästa möjliga tjänst till bästa möjliga pris. Den globala krisen kommer att leda till att våra debiteringsmodeller testas hårt. Jag tror att de byråer som reagerar snabbt och inför de nödvändiga förändringarna vad gäller relationen till klienterna är de som kommer att ta sig snabbare ur denna kris, slår han fast.

Flera signaler under senare tid tyder på att världskonjunkturen passerat den absoluta botten, och flera ekonomiska bedömare anser att bättre tider stundar runt hörnet. Men Fernando Pelàez-Pier betonar att det är viktigt att inte andas ut för tidigt och låta sig invaggas i tron att det som hänt var en engångsföreteelse.
Han anser att det är angeläget att det skapas nya regelverk som kan bromsa eller förhindra att liknande världsomfattande finanskriser inträffar på nytt.

– Det finns ett övergripande samförstånd om att det behövs ett regelverk. Det är dock viktigt att hålla ett öga på de nya regelverk som arbetas fram så att man undviker protektionism. Jag tycker att vi ska fortsätta att ha ett globalt fokus, och göra vissa fininställningar samtidigt som dessa regler även tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna, säger han.

Någon direkt eller uppenbar risk för att de advokatetiska reglerna ska påverkas av de nya regelverk som håller på att ta form har han inte sett för närvarande.
Advokater är i frontlinjen i kampen för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer (rule of law) på många platser på jorden. Men det är långt ifrån riskfritt. Advokaten Le Cong Dinh i Vietnam har fått erfara det liksom de advokater i Thailand, som frivilligt erbjöd sig att försvara oppositionens ledare.

Fernando Pelàez-Pier uttrycker särskild oro för den negativa utveckling som sker på vissa platser i Asien, Afrika och i Latinamerika.
– I vissa länder ser vi en situation där rättsstatens principer har eroderat mycket starkt, konstaterar han.

Enligt Fernando Pelàez-Pier har advokater en viktig uppgift att fylla i arbetet med att stödja de samhällen som har problem.
– Jag vill gärna göra affärsadvokater till starka anhängare av rättsstatens principer, eftersom vi inte vet vad vi har förrän den dag vi har förlorat det. När man möter verkligheten och börjar inse att man verkar i ett system där de grundläggande rättsstatsprinciperna inte respekteras då inser du att du har problem, säger han och betonar även den viktiga roll som IBA:s institut för mänskliga rättigheter har i arbetet med att stärka utvecklingen på området.

Fernando Pelàez-Pier ser flera viktiga utmaningar för IBA. Förutom att stödja enskilda medlemmar och advokatorganisationer måste organisationen bistå medlemmarna med att ”navigera i den turbulens, som den finansiella krisen har orsakat för advokatkåren”.

I detta arbete prioriterar IBA tre insatser:

  • Fokusera på den finansiella krisens påverkan på advokatbyråerna.
  • Fokusera på mänskliga rättigheter, att arbeta och stödja advokatorganisationer världen runt. Det handlar också om att utbilda, men inte enbart advokater, utan även företrädare för rättssamhället i övrigt.
  • Fokusera på regionala aktiviteter. IBA har arbetat mycket med att utveckla regionala aktiviteter med målet att skapa en stark samverkan mellan IBA och de olika delarna av världens olika regioner.

En permanent prioritering är att behålla den höga kvalitet som kännetecknar IBA:s aktiviteter. IBA är också en viktig juridisk utbildningsorganisation. Dessutom är IBA en av de allra viktigaste plattformarna för olika nätverk.
– Så man kan säga att vi är under en hel del press, sammanfattar han det hela.

IBA har samarbetat med den europeiska advokatorganisationen CCBE, bland annat i kritiken mot den världsomspännande penningtvättslagstiftningen, och även i en så kallad fact finding mission, det vill säga en slags landöversyn av rättsväsendet i Polen. Fernando Pelàez-Pier tror att vi får se mer sådana gemensamma uppdrag i framtiden vid tillfällen då man ser möjligheter att samarbeta.
– Det är uppenbart att det är en möjlighet för oss och tjäna våra medlemmar bättre. Vi har alltid haft ett bra samarbete mellan ledarskapet för de två organisationerna.

IBA-ordföranden
Fernando Pelàez-Pier är född och uppvuxen i Tampico i nordöstra Mexico nära Mexikanska golfen. Efter juridikstudier i Mexico har han under ett stort antal år varit verksam som affärsadvokat i Venezuela med inriktning på transaktionsjuridik. Pelàez-Pier har varit aktiv i IBA under många år.

Det här är IBA
IBA (International Bar Association) är en världsomfattande och världsledande organisation för såväl enskilda advokater och jurister som advokatorganisationer och andra juridiska sammanslutningar. Grundades 1947.
IBA har cirka 30 000 individuella medlemmar och mer än 195 advokat- och andra juridiska organisationer ingår i organisationen.
IBA driver en omfattande verksamhet med utbildningar och konferenser inom en rad rättsområden. Detta ger unika möjligheter till kontakter med advokater och andra jurister världen över. Centrala frågor för IBA är framför allt frågor om rättssäkerhet, rättsstatens principer och andra mänskliga rättighetsfrågor, rättsväsendets och advokaternas självständiga ställning samt utbildningsfrågor.
IBA arrangerar varje år ett stort antal konferenser, seminarier och möten. Dessutom genomför man landrapporter, så kallade fact finding missions i länder där rättsutvecklingen är bekymmersam.
Sveriges advokatsamfund är medlem i IBA och generalsekreteraren Anne Ramberg har fram till oktober 2008 ingått i IBA:s Management Board. Hon ingår i styrelsen för IBA:s Human Rights Institute och är en av två ordförande i IBA:s särskilda organ för rättssäkerhetsfrågor (Co Chair of the IBA Rule of Law Action Group). Även enskilda svenska advokater är medlemmar.

Tom Knutson

Annons
Annons