search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fyra miljarder mer till rättsväsendet

Regeringen skjuter till ytterligare miljarder till rättsväsendet inför det kommande året. Anslagen till rättsliga biträden hör till dem som ökar mest.

Rättsväsendet får nästan tio procent mer i anslag under 2009 och 2010, enligt regeringens förhandsinformation om den kommande budgeten. De föreslagna ramanslagen för 2010 ligger på närmare 36 miljarder kronor, att jämföra med 32,6 miljarder i budgeten för 2009.

Totalt utlovar regeringen ett extra tillskott på 1,4 miljarder kronor redan i år, och inför nästa år höjs ramanslagen med 2,6 miljarder.
Bland de områden som får det största tillskottet finns rättsliga biträden, där bland annat offentliga försvarare och målsägandebiträden ingår. Anslaget höjs med cirka 13 procent från förra året, till drygt 1,7 miljarder. Sedan 2008 har anslaget ökat med en halv miljard. Enligt regeringen beror tillskottet på ökade kostnader för framför allt offentliga försvarare.

Den proportionellt största höjningen får kriminalvården, där regeringen föreslår en budgetförstärkning på 14 procent till 7,3 miljarder. Polisens anslag ökar med nio procent, till drygt 19,1 miljarder, och Åklagarmyndigheten får totalt 1,1 miljarder, en höjning med fem procent. Tillskottet till Sveriges domstolar blir ungefär sju procent, och domstolarna beräknas kosta totalt 4,6 miljarder kronor.

Advokatsamfundet har länge arbetat för ökade anslag till rättsväsendet.
– Det är bra att regeringen satsar på rättsväsendet, och det är på tiden att man skriver upp anslagen till rättsliga biträden så att de motsvarar kostnaderna. Tidigare har man budgeterat med en kostnadsnivå som redan överskridits när budgeten läggs. Det vore dock än mer klokt om regeringen kunde tillskjuta medel för att också höja ersättningsnivån, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons