search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag på ökad insyn i förundersökningar

Insynsutredningen vill att det ska bli möjligt för brottsbekämpande myndigheter att låta journalister, politiker, studerande och andra utomstående följa myndigheternas operativa arbete.

Det framgår av det delbetänkande som utredaren Sigurd Heuman överlämnade i september till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen vill inte ytterligare begränsa allmänhetens möjligheter att ta del av bilder på döda eller skadade människor ur förundersökningsprotokoll, utan bedömer att det redan i dag finns möjligheter att skydda enskilda brottsoffer eller deras anhöriga från spridning av sådana bilder.

Insynsutredningen behandlar tre frågor som rör konflikten mellan att medborgarna har insyn i brottsbekämpningen och intresset av att enskilda ges ett skydd för sin personliga integritet.

Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor, SOU 2009:72

Annons
Annons