search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag: Höj timkostnadsnormen med 30 kr

Domstolsverket föreslår att timkostnadsnormen höjs med 30 kronor, eller 2,7 procent nästa år.

Normen blir enligt förslaget 1 134 kronor för rättsliga biträden med F-skattsedel, och 863 kronor för övriga.

Timkostnadsnormen styr ersättningen till bland annat offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Det slutgiltiga beslutet om nivån på normen fattas av regeringen.

Advokatsamfundet har i flera år kritiserat systemet med timkostnadsnorm och hur normen beräknas.