search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Viktigt att lyfta fram den nya generationen

Att komma in som ung och ny i tvister och skiljeförfaranden är inte lätt. Men arbete pågår för att lyfta fram den nya generationen skiljemän och ombud.

Skiljeförfaranden är en förtroendebransch. Att slå sig in på marknaden som ung och oprövad är svårt. Samtidigt har både advokatbyråerna och skiljedomsinstituten intresse av att det växer fram en ny generation som kan ta över när dagens allt mer grånande herrar och (fåtalet) damer drar sig tillbaka.

– Vi har ett bekymmer med att få in yngre förmågor. SCC har en populär förening för yngre jurister som är intresserade av skiljemannarätt. Men det är ganska svårt att bli utsedd till skiljeman, såväl av part som av en skiljedomsinstitution, säger SCC:s vice generalsekreterare Marie Öhrström. Hon poängterar dock att institutet absolut har ambitionen att hitta lämpliga yngre skiljemän. Men de måste naturligtvis ha erforderlig kompetens.
– Vi har ett uppdrag från parterna att utse den bäst lämpade skiljemannen i varje enskilt ärende. Här kan vi inte kompromissa.

Framför allt är det skiljemannauppdragen, inte minst ordförandeposten, som kräver erfarenhet. Bra skiljemän måste vara duktiga jurister med omdöme, som kan se ett problem ur olika aspekter och har visat att de kan lyssna och skriva bra domar. Samtidigt måste man ge sig in i arbetet för att skaffa den erfarenheten.

Oftast utser SCC nämndens ordförande eller en ensam skiljeman men ibland får Institutet utse alla tre skiljemännen. Då tar man ofta tillfället i akt att släppa in någon yngre förmåga tillsammans med mer erfarna kolleger, berättar Marie Öhrström.

Den vanligaste vägen till positionen som skiljeman går från rollen som biträdande jurist på någon av parternas sida, via egna uppdrag som ombud. Men även andra meriter kan räknas.
– Jag brukar rekommendera yngre som är intresserade att försöka bli utsedda som sekreterare åt en skiljenämnd. Det är en bra merit att ha i sin CV, säger Marie Öhrström.

Okänt för studenter
Advokat Bo G H Nilsson, själv veteran inom skiljeförfaranden och nyvald ledamot i ICC, är medveten om behovet av att skola in nya kolleger i rollen som ombud och skiljeman.
– När man väljer skiljemän eller rekommenderar kolleger tycker jag att det finns flera skäl till att inte ständigt peka ut de uppenbara valen. Det gäller att tänka efter om man kan bryta och lyfta fram yngre. Dels för att det blir bättre totalt sett – en person kan inte ens med ett intensivt engagemang hantera hur många uppdrag som helst – och dels för att ge möjlighet för nya att växa in i rollen som ombud och skiljeman och så småningom också som ordförande, säger han.

Bo G H Nilsson är ordförande i The Swedish Arbitration Association (SAA), en organisation för jurister verksamma inom skiljeförfarande. Tillsammans med SCC bedriver SAA sedan 2006 en utbildning i skiljemannauppdrag för yngre advokater. Målet är att säkra tillväxten av nya skiljemän och ombud med internationellt hållbara kunskaper. Hittills har 37 advokater genomgått programmet.

Även ICC har ett forum för yngre skiljemän. Som ett av få universitet i världen erbjuder också Stockholms universitet utbildning på området. Juridicums mastersutbildning i skiljeförfarande startade för fem år sedan och blev snabbt den mest populära kursen i mastersprogrammet. Vid den senaste antagningen fick man 1 200 ansökningar från över 40 länder till de 30 platserna.

Okänt för studenter
Utbildningen har snabbt fått gott rykte och studenterna har hävdat sig väl både i kampen om praktikplatser och i internationella processtävlingar, berättar juris doktor Patricia Shaughnessy, som undervisar på utbildningen. Hon skulle dock gärna vilja se fler svenska studenter på kursen.
– Skiljeförfarande är lite okänt för svenska juriststudenter. Det får väldigt liten plats i processrätten. Ändå skulle jag gissa att de flesta jurister som får arbete på en affärsjuridisk byrå någon gång kommer i kontakt med skiljeförfaranden, konstaterar Patricia Shaughnessy.

Det pågår alltså arbete i flera former för att lyfta fram den nya generationen skiljemän. Med gott resultat, tycker flera advokater.

Advokat Carita Wallgren-Lindholm, med advokatbyrå i Helsingfors, har bara beröm att ge sina svenska kolleger.
– Jag vet inget annat land som på samma sätt som Sverige vinnlagt sig om att träna och hjälpa upp ungdomarna i den här ganska svårgenomträngliga branschen, genom kurser och skolning och nätverk och så vidare. Man gör det med stor iver och framgång, säger hon.

LÄS MER!

Litteratur
ICC Commission on Arbitration: Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration, ICC Publication 843
Öhrström, Marie: Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. En handbok och regelkommentar till skiljeförfaranden, Norstedts juridik 2009

Webbplatser:
ICC:s webbplats:
www.iccwbo.org/court
SCC:s webbplats:
www.chamber.se
Stockholms universitet, Juridicums webbplats:
www.juridicum.su.se
Swedish Arbitration
Associations webbplats:
www.swedisharbitration.se/
Västsvenska handelskammarens webbplats:
www.handelskammaren.net

Ulrika Brandberg, Per Johansson, Tom Knutson

Annons
Annons