search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så mycket kostar skiljeförfarandet

På både SCC:s och ICC:s hemsidor finns kalkylatorer där man enkelt kan räkna ut den ungefärliga kostnaden för ett skiljeförfarande utifrån olika förutsättningar.

Kostnaderna styrs av värdet på det omtvistade beloppet, och ersättningen till skiljemännen utgår enligt tabeller. Det finns dock en viss spännvidd i ersättning beroende på andra förutsättningar. Nedanstående kostnader grundar sig på medianersättningen till skiljemännen.

Beräkningarna gäller en tvist värd 10 miljoner kronor*, och avser bara kostnaden för själva processen. Ombudskostnaden tillkommer.
*omräknat enligt aktuell kurs den 4 augusti till 975 000 euro respektive 1 400 000 dollar

Kostnader för skiljeförfaranden vid SCC
(i kronor, moms tillkommer)

Enligt SCC:s regler, en skiljeman
Arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 158 000
Administrativ avgift till Institutet 80 200
Omkostnader (schablon) 35 700
TOTALT 273 900 kronor plus moms 

Enligt SCC:s regler, tre skiljemän
(i kronor, moms tillkommer)
Arvode till skiljenämnden (baserat på medianen) 611 600
Administrativ avgift till Institutet 140 500
Omkostnader (schablon) 112 800
TOTALT 864 900 kronor plus moms

Enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande (en skiljeman)
(i kronor, moms tillkommer)
Arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 157 700
Administrativ avgift till Institutet 80 300
Omkostnader (schablon) 35 700
TOTALT 273 700 kronor plus moms

Kostnader för skiljeförfaranden vid ICC

Enligt ICC:s regler, en skiljeman
(skiljemännens omkostnader tillkommer)
Arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 322 000
Administrativ avgift 163 800
TOTALT 485 800 kronor

Enligt ICC:s regler, tre skiljemän
(skiljemännens omkostnader tillkommer)
Arvode till skiljemännen (baserat på medianen) 966 100
Administrativ avgift 163 800
TOTALT 1 129 900 kronor

Annons
Annons