search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Aktuellt

Unga advokater och jurister möttes på samfundet
Den 8 juni samlades närmare 200 unga advokater och biträdande jurister på Advokatsamfundets kansli i Stockholm, när Advokat i framtiden bjöd på sommarcocktail.
Projektet ”Advokat i framtiden” har startats av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, med syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater. Ansvarig för projektet är Advokatsamfundets chefsjurist, advokat Maria Billing. TK

Mångfaldsstipendium till Angeredselever
Inder Preet Singh, Alexandra Cander och Therese Lehmann-Gustavsson på Angeredsgymnasiet tilldelades i slutet av vårterminen advokatfirman Vinges mångfaldsstipendium. Stipendiet består av vardera 10 000 kronor, samt löfte om sommarjobb och mentorer på Vinge om stipendiaterna väljer att studera juridik.
Mångfaldsstipendierna utdelades i år för sjätte året. Syftet med stipendierna är att stimulera fler unga med utländsk bakgrund att läsa juridik.

Kerstin Skarp ny vice riksåklagare
Förre överåklagaren Kerstin Skarp har utsetts till ny vice riks-åklagare. Uppdraget innebär att Skarp blir ställföreträdande chef för Åklagarmyndigheten. Hon ska också biträda riksåklagaren i hans funktion som landets högste åklagare.
Kerstin Skarp har tidigare varit chef för City åklagarkammare i Stockholm. Hon tillträdde befattningen den 1 augusti.

Kvinnokraft behövs i politik och näringsliv
Kvinnor kan och fler kvinnor behövs i näringslivet, den nationella politiken och Europapolitiken. Så löd Anna Maria Corazza Bildts budskap när hon gästade vårens sista Hildarylunch i Advokatsamfundets lokaler den 4 juni.

Ulf Franke lämnar Skiljedomsinstitutet
Efter 35 år på Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut lämnar Ulf Franke under nästa år posten som generalsekreterare.

Klas Friberg ny biträdande länspolismästare
Rikspolischefen utsåg i juli Klas Friberg till ny biträdande länspolismästare i Västra Götaland. Friberg har sedan april fungerat som tjänsteförrättande biträdande länspolismästare, och var dessförinnan chef för länskriminalpolisen.

Advokater mest välklädda yrkesgruppen
Advokater är Sveriges bäst klädda yrkesmän, medan manliga lärare klär sig sämst av alla. Det tycker i alla fall 975 av tidskriften Kings läsare, som besvarat en rad frågor om livsstil och mode. Enligt undersökningen är dessutom advokaten Jens Lapidus Sveriges mest välklädde manlige författare.

Italienska ny ordförande i EYBA
European Young Bar Association, EYBA, valde vid sitt årsmöte i juni den italienska advokaten Gabriella Geatti till ny ordförande för perioden 2009-2010. Gabriella arbetar som skattejurist vid Chiomenti Studio Legala i Rom.

Annons
Annons