search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mentorprojektet gav perspektiv på chefsrollen

Mentorskap kan både ge lärdomar och väcka tankar – för både adept och mentor. Det visar utvärderingen av mentorsprojektet Sofia, som avslutades i maj i år.

Totalt 22 kvinnor från rättsväsendet och advokatkåren medverkade i 2008/2009 års Sofia. Elva adepter har under ett knappt år haft kontakt med varsin mentor.

Karin Attorps, advokat och delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå, medverkade i projektet som adept.
– Jag blev tillfrågad av en kvinnlig kollega och tyckte att det skulle vara roligt att vara med. På byrån är det ofta jag som handleder och coachar yngre kolleger så det har varit oerhört lärorikt och uppskattat att få delta som adept, berättar hon.

Karin och hennes mentor Guntra Åhlund, tidigare vice riksåklagare, numera byråchef vid Riksåklagarens kansli, träffades ungefär en gång i månaden, som regel över en lunch. Mötena handlade om både stora och små frågor, allt ifrån hur man hittar sin chefsroll i en organisation till konsten att hålla utvecklingssamtal.

Också mentorn Guntra Åhlund är nöjd med projektet.
– Jag är jätteglad att jag fick möjligheten att vara mentor och över kontakten med min adept. Förutom att hon är en väldigt trevlig person och duktig yrkeskvinna har vi pratat om mycket intressanta frågor. Chefsuppdraget kan se olika ut i olika organisationer, men många frågor kring själva chefsrollen är allmängiltiga och intressanta att resonera kring. Jag har också fått en unik inblick i advokatvärlden, säger hon.

En grundtanke i Sofiaprojektet är just att para ihop mentorer och adepter från skilda delar av rättsväsendet och advokatkåren. På det viset får deltagarna också inblickar i en annan typ av organisation.

Karin Attorps tycker att det var enbart positivt att hennes mentor arbetade under andra villkor än hon själv.
– Det är lättare att reflektera över sin egen situation och sitt handlingssätt i beskrivningen av en specifik problemställning för någon som inte verkar i samma arbetsmiljö och därmed inte redan har en bild av hur det ”bör vara”, säger hon.

Guntra Åhlund säger att hon försökt ha ett coachande förhållningssätt till sin adept. Snarare än att servera färdiga svar har hon ställt frågor. Men samtalen har också gett henne tillfälle att reflektera.
– Jag har fått tänka till hur man ska hantera sin roll i olika situationer. Karin frågade emellanåt om jag konfronterats med ett visst problem. Ibland fick jag svara att det hade jag, men den lösning jag valde fungerade mindre bra och att jag skulle agera annorlunda om problemet uppstod igen, säger Guntra.

Utvärderingen från Sofia 2008–2009 visar att deltagarna generellt är mycket nöjda. Adepterna kände sig stärkta i sin arbetssituation. Också mentorerna tyckte att de fått med sig värdefulla erfarenheter. Guntra Åhlund betonar också just det.
– Jag hoppas förstås att jag varit till hjälp som mentor, men jag har också själv lärt mig mer om hur man har bra samtal, säger Guntra, som tar med sig erfarenheterna till sitt nya arbete som byråchef på Riksåklagarens kansli och som bland annat kommer att innefatta arbete med olika chefsfrågor.

Karin intygar att det varit mycket givande att få ta del av Guntras gedigna erfarenhet av chefskap.
– Jag uppskattar verkligen att Guntra varit så engagerad i samtalen och villig att dela med sig av sina upplevelser.

Under hösten startar ett nytt Sofiaprojekt. Elva adepter och elva mentorer kommer att följas åt under hösten och våren. Adepterna har nominerats av nätverket Hildas medlemmar. Liksom under den senaste omgången ligger fokus på mentorskap, men deltagarna bestämmer själva om de också vill ha inslag av praktik.

Det här är Sofia
På Sofiadagen den 15 maj 2006 beslutade nätverket Hilda att starta ett praktik- och mentorsprogram, som fick namn efter dagens namnsdagsbarn. Pilotprojektet blev en framgång. Sedan dess har två kullar av mentorer och adepter deltagit i Sofia, som utvecklats mer till ett mentorsprogram med praktikinslag.

Elva mentorer och elva adepter deltog i Sofia 2008/2009. Mentorerna var kvinnliga chefer från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna kom från polisen, åklagarväsendet, domstolarna, advokatbyråerna och Justitiedepartementet och har alla uttryckt intresse för ledarskapsfrågor.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons