search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Karriären är inte en sprint utan snarare ett maraton”

Månadens advokat: Den välmeriterade affärsjuristen Claes Zettermarck är ny vice ordförande i Advokatsamfundet. Han vill bland annat förbättra villkoren för advokater som enbart ägnar sig åt humanjuridik.

Vad säger du om uppdraget, hur känns det?
– Tack, det känns utmärkt. Det är såväl roligt som spännande och onekligen hedrande att få förtroendet.

Vad kan du tillföra samfundet?
– Förhoppningsvis ett visst affärsjuridiskt kunnande eftersom jag arbetat med internationell advokatverksamhet under många år. Jag har ett brett internationellt kontaktnät och bra insikt i både nationella och internationella affärsjuridiska förhållanden.

Vad har du för erfarenheter av advokatyrket?
– Första arbetet var som biträdande jurist och delägare i den numera nedlagda svenska byrån Palm-Jensen & Roos mot slutet av 1970-talet. 1983 började jag på den internationella advokatbyrån White & Case’s Stockholmskontor där jag arbetar i dag. Jag har haft en rad olika funktioner, bland annat var jag under 1,5 år chef för vårt kontor i Moskva.

Vilka frågor är viktiga att driva för Advokatsamfundet?
– Det finns givetvis flera, men de ekonomiska förhållandena för advokater som enbart ägnar sig åt humanjuridik är en. Jag tror inte det räcker med att enbart verka för höjda taxor, även om det givetvis är nödvändigt. Vi behöver även hitta och utveckla andra tjänster som den här gruppen av advokater kan tillhandahålla.

Hur är advokatrollen på väg att förändras?
– Med utgångspunkt från mina egna erfarenheter tror jag att vi går mot allt mer lagarbete, flera advokater samarbetar i projekten. När jag var ny i yrket var det i huvudsak enskild rådgivning till klienterna.

Hur vill du profilera Advokatsamfundet?
– Att värna advokatyrkets kärnvärden som oberoende, klientlojalitet, tystnadsplikt och regler till undvikande av intressekonflikter är alltid viktigt och sådant som vi ska lyfta fram.

Varför blev du advokat?
–  Jag ville ägna mig åt det yrke inom juridiken som gav mig största möjlighet att kunna påverka min egen framtid. Och jag har inte blivit besviken, tvärtom. Jag kan inte tänka mig att arbeta med något annat.

Vad har du haft för förebilder inom yrket?
–  Det är två advokater som jag jobbat med under olika perioder. På mitt första arbete var det den nu bortgångne Torsten Roos. Han var en oerhört skicklig och driven jurist, en lysande stilist, en man som verkligen kunde skriva! En annan förebild är amerikanen James Hurlock på White & Case. Han har förmågan att se olika entreprenörsmässiga möjligheter i advokatverksamheten och kan omsätta dem i praktiken. Han är arkitekten bakom vår globala expansion och närvaro i många länder som tog fart när Berlinmuren föll. 

Ditt bästa råd till nya advokater?
–  Att sträva efter balans, att inte ta på sig mer än de vill och tror att de orkar med. Kom ihåg att karriären inte är en sprint, utan snarare ett maratonlopp. Sedan tror jag också att det är bra med realistiska mål i yrkeslivet. Som någon nyligen så träffande uttryckte saken: det är inte så konstigt om man inte får spela Wimbledon när man bara spelar lite tennis på veckosluten.

Vad tycker du själv om att göra på fritiden?
–  Att umgås med familjen är viktigt för mig, vi har nyss fått vårt första barnbarn. Sedan är det alltid skönt att röra på sig. Jag tränar ett par gånger i veckan och lyfter skrot. Det gör gott och så mår man bra av att ta i, dessutom blir man kanske också lite starkare.  

Per Johansson

Annons
Annons