search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hemliga polisdokument i händerna på kriminella

Sekretessbelagda handlingar från polisen med uppgifter om tungt kriminella personer har kommit i omlopp i den undre världen.

De två dokumenten, Alcatraz- och Novalistan, har läckt från Stockholms länskriminal, rapporterade Dagens Nyheter nyligen. Dokumenten innehåller bland annat uppgifter om misstänkta yrkeskriminella, deras kopplingar till varandra, alternativa bostadsadresser och telefonnummer.

Exakt vilka uppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter som läckt ut vet inte polisen. Dock står det klart att Alcatraz- och Novalistan läckt ut och finns till försäljning i den undre världen.

På Polisens hemsida skriver man att det under slutet av 2008 och början av 2009 framkom uppgifter som tydde på att sekretessbelagd information hos polisen fanns hos kriminella personer. En förundersökning inleddes och under mars 2009 bekräftades uppgifterna.

Polismålsenheten har utrett och konstaterat att någon polisanställd inte misstänks för brott. Uppgifterna har av annan person åtkommits genom brott. Uppgifterna fanns samlade i en datafil. Länskriminalpolisen utreder för närvarande vilka uppgifter som åtkommits.

– Att uppgifterna kommit ut är naturligtvis olyckligt, men vi har inga indikationer på att det inneburit obehag eller annat för de personer som omnämns i informationen, säger Margareta Linderoth, chef för länskriminalpolisen i en kommentar.
Som ett led i att förbättra säkerheten har polisen vidtagit olika åtgärder. Den fortsatta utredningen avser att visa vem som kommit över uppgifterna, samt om ytterligare säkerhetshöjande åtgärder kan behövas.

Tom Knutson

Läs mer: www.polisen.se
Annons
Annons