search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fullmäktige 2009

Claes Zettermarck ny vice ordförande
Den 12 juni samlades representanter för Advokatsamfundets olika avdelningar till fullmäktigemöte i Stockholm. Vid mötet berättade generalsekreterare Anne Ramberg och ordförande Tomas Nilsson om läget i advokatkåren och om aktuella frågor för samfundet.
Enligt valberedningens förslag utsågs Claes Zettermarck till ny vice ordförande i Advokatsamfundet, efter Anders Ahlm som avböjt omval. Även i övrigt godkände fullmäktige valberedningens förslag till styrelse och disciplinnämnd.
Läs mer om ”Månadens advokat”, Claes Zettermarck, på sidan 36.

Advokatsamfundets styrelse från 1 juli 2009
Ordförande Tomas Nilsson, Stockholm
Vice ordförande Claes Zettermarck, Stockholm

Ledamöter
Lars Edlund, Stockholm
Anna Steén, Malmö
Magnus Wallander, Stockholm
Jan Lindblad, Malmö
Lena Isaksson, Umeå
Bengt Ivarsson, Linköping
Catharina Wikloff, Göteborg
Ghita Hadding-Wiberg, Stockholm
Claes Langenius, Stockholm

Suppleanter
Christer Wahlgren, Halmstad
Anders Forkman, Malmö
Fredrik Sandberg, Mora
Per Sandell, Nyköping
Lili-Ann Tapper Tullborg, Göteborg
Johan Wilkens, Göteborg
Robert Wikström, Uppsala
Dick Lundqvist, Stockholm
Andreas Victor, Östersund

Adjungerad ledamot Dan Persson

Generalsekreterare  Anne Ramberg

Disciplinnämnden från den 1 juli 2009
Ordförande Lena Frånstedt Lofalk, Stockholm
Vice ordförande Börje Samuelsson, Helsingborg

Ledamöter
Greger Lundmark, Skellefteå
Bo Ahlenius, Lund
Dan Bullarbo, Göteborg
Olle Lindén, Göteborg
Britt Louise Marteleur-Agrell, Uppsala
Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm

Ledamöter utsedda av regeringen
Alice Åström, Vaggeryd
Marie Wahlgren, Arlöv
Lotty Nordling, Stocksund

Annons
Annons