search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCCBE vill stärka rättssäkerheten i Stockholmsprogrammet

I juli möttes EU:s justitieministrar i Sverige för ett informellt möte. På agendan stod först och främst det så kallade Stockholmsprogrammet.

EU:s arbete på det rättsliga och inrikes området organiseras i femåriga arbetsprogram. Det nuvarande löper ut i december 2009. Ett nytt program för perioden 2010–2014 ska därför antas under det svenska ordförandeskapet. Programmet ska omfatta polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik.

I samband med ministermötet presenterade CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, sina rekommendationer för Stockholmsprogrammet. CCBE uppmanar bland annat EU att anta gemensamma processuella regler som stärker rättssäkerheten för personer misstänkta för brott. CCBE efterlyser också gemensamma regler för grupptalan och starkare garantier för att rättsliga beslut i ett EU-land ska godkännas i alla EU-länder.

Arbetsprogrammet antas formellt av EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons