search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundets journalistpris till Dilsa Demirbag-Sten

Publicisten, frilansjournalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten får Advokatsamfundets journalistpris 2009. Hon är född i turkiska Kurdistan och kom som sexåring till Sverige.

− Jag ser det som ett erkännande att sakkunniga noterat mina försök på området. Tanken bakom mitt skrivande är att försöka bidra med sätt för hur vi kan leva tillsammans i Sverige, säger hon. Grundförutsättningen för detta är en minsta gemensamma moral som då är lagstiftningen.

Konflikter och problem i mötet emellan rättsväsendet och invandrare beror oftast, enligt pristagaren, på att människor inte alltid förstår att här är individen den minsta samhälleliga beståndsdelen, att de liberala demokratierna vilar på fri- och rättigheter för individer och inte för olika grupper.

Hon kritiserade SVT- programmet Halal-tv med beslöjade kvinnliga muslimska programledare och kallade dem för ”homofoba nykterister som förordar stening vid äktenskapsbrott.”

− Det stämmer. Och jag har nästan aldrig fått så mycket stöd från den muslimska gruppen här i landet som den gången, speciellt från kvinnor. 

Demirbag-Sten ser gärna att Advokatsamfundet spelar en ännu aktivare roll i samhällsdebatten:

− Det vore bra om fler jurister deltog i det offentliga samtalet och ibland kanske hjälpte till att reda ut vissa begrepp, på så sätt kunde de höja nivån på diskussionen.

Det vore också önskvärt med bättre bildning bland hennes kolleger inom journalistkåren när det gäller rättsfrågor.

− Tyvärr är nivån väldigt varierande. Det finns en grupp med lång erfarenhet, stort kunnande och intresse för detta. Men ibland förundras jag över hur illa ställt det är med de grundläggande kunskaperna om våra konstitutionella fri- och rättigheter.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till en journalist som på ett sakligt engagerat och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är 25 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat Lars Edlund (ordförande), ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Maciej Zaremba.

Per Johansson

Motiveringen lyder: ”Dilsa Demirbag-Sten har med mod och integritet, och med ett konstitutionellt perspektiv belyst mötet mellan det svenska rättsväsendet och ett allt mer mångkulturellt samhälle.”

Annons
Annons