search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Ny litteratur på Juridiska biblioteket.

Tryckår: 2009 om inte annat anges.

Ahlström, Ingemar: Allt om allemansrätten: ett svenskt kulturarv (Stockholm: Hilma, 2008. 112 s.)
Arbeid og rett: festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag/Helga Aune, red. (Oslo: Cappelen. 685 s.)
Ask, Bengt: Hyresmanual (Limhamn: Limhamnsgruppen)
Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen. 229 s.)    
Bergström, Claes: Aktiebolagets grundproblem/Claes Bergström, Per Samuelsson (3. uppl. Norstedts juridik. 278 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 173)
Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (2. uppl. Norstedts juridik. 268 s.)
Blandade uppsatser: en vänbok till Lars-Göran Engström/redigerad av Martin Borgeke (Jure. 236 s.)
Dahl, Arne Willy: Håndbok i militær folkerett (2. utg. Oslo: Cappelen, 2008. 525 s.)
Ersättning vid personskada/Anna Erksson m.fl (15. uppl./ Madeleine Randquist, red. (Studentlitteratur. 477 s.)      
Gorton, Lars: Handelsrättsliga variationer (Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 370 s. Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; 9)
Immaterialrett: og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven/Per Helset m.fl. (Oslo : Cappelen. 815 s.) 
Iseskog, Tommy: Min syn på svensk arbetsrätt (Norstedts juridik, 2008. 822 s.)
Nilsson, Annika: Introduktion till EU.s miljörätt (3. uppl. Stockholm: Santérus. 79 s.)
Nilsson, Mattias: Europarätten: en introduktion till EG-rätten och Europakonventionen/Mattias Nilsson och Jenny Lundgren (3. uppl. Jure. 149 s.)
Oxenstierna, Gabriel: Placeringsrådgivning (7. uppl. Studentlitteratur. 349 s.)      
Påhlsson, Robert: Företagens inkomstskatt (4. uppl. Iustus. 146 s.)
Ristvedt, Per M.: Alternativ tvisteløsning/Per M. Ristvedt og Ola Ø. Nisja (Oslo: Cappelen. 2008. 694 s.)
Sjösten, Mats: Vårdnad, boende och umgänge: samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser (3. uppl. Norstedts juridik. 325 s.)
Sjöstrand, Malin: Smugglingsbrott som ekonomisk och organiserad brottslighet: rättspolitik, rättsregler, rättstillämpning (Stockholm: Santérus. 401 s. Akademisk avh)
Skrifter till Anders Victorins minne / redaktionskommitté Ronnie Eklund m.fl. Iustus. 588 s.)

Annons
Annons