search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mångfald på byrån engagerade unga

Projektet Advokat i framtiden har hållit sin första lunchträff. Närmare 60 unga biträdande jurister och advokater samlades i Advokatsamfundets hus den 5 maj för att träffa varandra och lyssna på Harvardprofessorn David B. Wilkins. Vid träffen berättade också Anna Hellron och Henrik Fieber om projektet Advokat i framtiden. De båda ingår i det råd som knutits till projektet.

– Det pågår en ”braindrain”, där högt begåvade kvinnor och jurister från olika etniska minoriteter lämnar advokatbyråerna. Branschen måste lösa det problemet.

Det sa Harvardprofessorn David B. Wilkins, som gästade den första lunchen i projektet Advokat i framtiden för att tala om mångfald på advokatbyrån, ett ämne som engagerade åhörarna.

Samhället – både det amerikanska och det svenska – har förändrats snabbt de senaste 20 åren. Men den ökande mångfalden i befolkningen syns inte alls i samma utsträckning på advokatbyråerna, konstaterade David B. Wilkins i sitt föredrag.

Professor Wilkins arbetar med en stor studie där 4 500 amerikanska jurister följs under tio år från sin examen (JD). Resultaten är inte färdiga ännu, men allt tyder på att kvinnor tjänar mindre och har svårare att bli delägare i advokatbyråerna än män. Samma situation gäller för jurister från olika etniska minoriteter i förhållande till den vita majoriteten. Studien tyder också på att många jurister som börjar på advokatbyråer ganska snabbt lämnar dem, för en karriär i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Wilkins och hans kolleger i forskningsprojektet har också fördjupat sig i hur juristerna i studien upplever sitt arbete och om de är nöjda med det. Siffrorna visar där på stora skillnader mellan kvinnor och män. Män är betydligt mer nöjda med lönen, karriärmöjligheterna och arbetsmiljön än kvinnor.

– Vår studie visar att kvinnorna är nöjda med arbetets innehåll men missnöjda med det mesta annat, säger David B. Wilkins.

Flykten från advokatbyråerna och den sneda fördelningen mellan män och kvinnor och olika befolkningsgrupper är, och kommer allt mer att bli, ett problem för branschen, påpekade Wilkins. Dels för att all forskning visar att mångfald i sig ger bättre kvalitet på det arbete som utförs. Dels för att advokatbyråerna förlorar många begåvade advokater genom den ”brain-drain” som pågår.

Advokatbyrån beskrivs enligt David B. Wilkins ofta som en äkta meritokrati. Biträdande jurister och advokater möts i tävlan, de bästa avancerar och advokatbyrån får därmed de bästa medarbetarna kvar och på höga positioner. Om alla delägare på byrån har likartat ursprung och ser lika ut är det väl därför att de visade sig vara de bästa, menar försvararna av dagens system. Men den rättvisa tävlingen är en myt, menade Wilkins, eftersom en rättvis tävling kännetecknas av fyra saker:

  • En jämn tävlingsbana med likadana villkor för alla tävlande.
  • Tydliga regler.
  • Tävlingen avgörs utifrån det som presteras på banan.
  • Neutrala domare dömer.

– Hur många av dessa kriterier tilllämpas på advokatbyrån, frågade David B. Wilkins, och tipsade åhörarna att det är färre än ett.

Banan, eller arbetet, ser till exempel olika ut för alla på advokatbyrån, och olika arbetsuppgifter har olika prestige och drar in olika mycket pengar till byrån. Reglerna är ofta av typen ”Arbeta hårt och var duktiga”. Inte särskilt klart och tydligt anmärkte David B. Wilkins. Händelser i omvärlden påverkar bedömningen av de tävlande – i finanskrisens dagar blir få låneexperter till exempel delägare, konstaterade Wilkins. Och domarna är delägarna i byrån, som har stora egna intressen i tävlingen.

– Det liknar inte direkt hockey-VM. Snarare konståkning, där den östtyska domaren alltid tyckte att den östtyska åkaren var bäst, sa Davis B. Wilkins.

För bara några decennier sedan var relationen mellan delägaren och den biträdande juristen annorlunda än i dag, mer av ett mentor-adeptförhållande där en delägare handledde en biträdande jurist, konstaterade David B. Wilkins. Med allt mer pressade delägare som ska utbilda och leda många biträdande jurister blir utbildning en bristvara. Samtidigt är utbildningen avgörande för de yngre juristerna.

Vem kommer då delägaren att satsa sin tid och energi på att utbilda? Den som delägaren tror kommer att stanna kvar och dra in pengar till byrån, svarade David B. Wilkins.

– Då väljer man den som liknar en själv. Man behöver inte alls tala om rasism eller sexism. Det räcker att konstatera att vi människor helst väljer dem som liknar oss själva. Det gör inte delägaren till en dålig person, bara mänsklig. Men strategin blir ett problem i ett samhälle med allt större mångfald, sammanfattade Wilkins.

I diskussionen talas det enligt David B. Wilkins ofta om att kvinnor ”bara slutar” på advokatbyråerna. Ska man kunna ändra på detta gäller det att se att dessa kvinnor faktiskt agerar rationellt utifrån de förutsättningar som råder.

– Det är en komplicerad dynamik. I USA har vi ännu inte hittat någon lösning på problemet, men det måste vi göra, sa Wilkins, som också pekade på att klienterna ställer allt större krav på mångfald när de handlar upp advokattjänster. Advokatsamfunden, i såväl USA som Sverige och andra länder, spelar också en viktig roll för att driva på utvecklingen mot större mångfald, enligt Wilkins.

De unga juristerna kan enligt David B. Wilkins inte räkna med att advokatbyråerna snabbt löser problemen. De som finns i toppen av byråerna gynnas nämligen av systemet.

– Ni måste förstå vad som pågår. Och acceptera inte det, uppmanade han åhörarna.

Det här är Advokat i framtiden
Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater. Ett råd bestående av advokater och biträdande jurister under 40 år ska bistå Advokatsamfundets generalsekreterare med idéer och råd om hur man kan bidra till goda villkor för framtidens advokater.

Seminariet med Davis B. Wilkins var det första inom projektet Advokat i framtiden. Det följs av en sammankomst på Advokatsamfundet den 8 juni, och ytterligare lunchseminarier i Stockholm under hösten. Tanken är att det så småningom också ska bli lunchseminarier på andra orter. Även i anslutning till Advokatsamfundets fullmäktigemöte hålls ett seminarium.

Påverka ditt läge
David Wilkins råd för hur man som biträdande jurist eller nybliven advokat kan förbättra sin egen position på byrån:

  • Håll reda på vad dina kolleger på byrån får för uppdrag och begär att själv få bra uppdrag som kan ge ny kunskap och viktiga erfarenheter.
  • Odla dina nätverk så att du får information och hjälp av andra, även på andra byråer.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons