search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Funcke lämnar R&D

Nils Funcke, Riksdag & Departements chefredaktör, byter uppdrag och blir sekreterare i Yttrandefrihetskommittén.

– Jag lämnar världens bästa yrke och ett av Sveriges roligaste redaktörsuppdrag för att gå in i vad en del jurister kallar för utredningsmörkret. Detta gör jag så gärna eftersom det är alla kategorier Sveriges viktigaste utredning. Det handlar om fundamentet för hela demokratin och samhällslivet, att säkerställa den fria  åsiktsbildningen så att den behålls i kristider. Även om jag ibland hyst tvivel på mitt val så går det fort över.

Hur gick det till när du fick förfrågan?
– Göran Lambertz, kommitténs ordförande, frågade via Facebook i ett meddelande om jag ville bli sekreterare. Jag trodde att det var ett skämt först. Sedan träffades vi några gånger. Då förhörde jag mig noga om han verkligen menade detta. Det är ju normalt sett statsvetare och jurister som sitter i den här typen av utredningar. Inte några murvlar vars enda uppdrag är att dra fram elände.

Nils Funcke tillträder sitt nya uppdrag i augusti och är tjänstledig till december 2011 då kommitténs uppdrag ska redovisas.

Yttrandefrihetskommittén har bland annat till uppgift att utreda frågan om man i längden bör behålla en teknikberoende grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten. Göran Lambertz uppfattning är att dagens tryckfrihetsförordning är otidsenlig och vill se ett nytt teknikoberoende grundlagsskydd. Nils Funcke har framfört en motsatt uppfattning: Bättre att dagens lagstiftning utvecklas med en varsam hand.

Hur ska detta gå?
– Göran Lambertz vet min inställning. Men han vill ha någon som opponerar. Jag uppfattar honom som en sökande person som är öppen för att pröva olika möjligheter. Jag kommer att säga vad jag tycker. Som sekreterare kan du tala om din uppfattning men sedan är det andra som bestämmer, säger Funcke och tillägger:

– Till politikerna har jag uttryckt det lite drastiskt: ”Jag tänker tala om vad jag tycker att ni ska tycka sedan är det ni som bestämmer vad jag ska skriva”.

Vad blir det svåraste?
– Min otålighet och förtjusning för snabba puckar. Jag är van vid pressläggningstider på några timmar. Nu blir det pressläggningstider på månader och för slutprodukten två och ett halvt år. Det är en oerhörd omställning och förhoppningsvis klarar jag det.

Tom Knutson