search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokatbyråerna anställer allt färre

Lågkonjunkturen har nu drabbat Sverige fullt ut, något som också börjar visa sig i tillväxten av biträdande jurister på de stora affärsjuridiska advokatbyråerna, som i stort sett stannat av.

Enligt Konjunkturinstitutet försämras läget i svensk ekonomi kraftigt i år. Tillväxten bromsar enligt prognoserna in från 4,8 procent under 2008 till 0,9 procent under 2009, och 25 000 arbetstillfällen försvinner fram till slutet av 2010.

Exakt hur lågkonjunkturen påverkar de svenska advokatbyråerna är ännu lite tidigt att säga. Under slutet av 2008 gick verksamheten fortfarande bra på de stora advokatbyråerna, med goda, om än lägre, vinster och fortsatt rekrytering av biträdande jurister och advokater. I tidskriften Advokatens kartläggning i nummer 7 2008 pekade flera advokater på att advokatbyråernas konjunkturcykel är en aning förskjuten i förhållande till näringslivets, och att man fortfarande under 2008 hade många stora uppdrag som kommit in tidigare.

Men nu tycks krisen ha nått advokatbyråerna. Ett par stora advokatbyråer har sagt upp jurister, och den allra största byrån Mannheimer Swartling har skurit ned på supportpersonalen. Enligt Advokatsamfundets medlemsstatistik har också antalet biträdande jurister på de största advokatbyråerna, som ökat mycket snabbt i många år, bromsat in kraftigt.

Under perioden 30 april 2006–30 april 2007 ökade antalet biträdande jurister vid de tio största advokatbyråerna med 20 procent. Året därefter var tillväxten 13 procent, och 2008–2009 blev de biträdande juristerna vid dessa byråer 8 procent fler.

Tendensen blir ännu tydligare vid en jämförelse av hur antalet biträdande jurister utvecklats under de första fyra månaderna respektive år. Perioden 1 januari–30 april 2007 växte antalet biträdande jurister vid de största byråerna med 11 procent. 2008 var motsvarande siffra 4 procent och under de första fyra månaderna 2009 endast 0,7 procent.
Eftersom en mycket stor del av alla biträdande jurister arbetar på de tio största byråerna (närmare hälften av dem under de senaste åren) märks samma trend i statistiken över samtliga biträdande jurister, men skillnaderna är där mindre.

Tillväxten på de stora advokatbyråerna minskar alltså, ett tecken på försiktighet och kanske att antalet uppdrag inte ökar i samma takt som tidigare.

I Sverige har krisen ännu inte lett till krav på ny lagstiftning som kan påverka advokatrollen och dess kärnvärden. Men som medlem i EU kommer Sverige att påverkas av de föreslagna nya reglerna för hedgefonder och kreditvärderingsinstitut.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg följer utvecklingen noga.
– Det gäller att vara mycket uppmärksam på att inte krav reses från lagstiftaren som kan urholka oberoendet och advokatrollen, men också att inte advokatbyråerna lockas att urholka kärnvärden på grund av de sämre tiderna. Tyvärr är den senare utvecklingen särskilt tydlig i England, säger hon.

Källor: finansoron

Webbplatser:
Brittiska finansdepartementet, www.hm-treasury.gov.uk

CCBE, www.ccbe.org

EU-kommissionen, www.ec.europa.eu

Islands ambassad, www.iceland.org/se

Konjunkturinstitutet, www.konjunkturinstitutet.se

Legal Week, www.legalweek.com

The Lawyer, www.thelawyer.com

Artiklar:
Anrell, Kalle: Advokatbyrå säger upp fem jurister, Affärsvärlden, 28 maj 2009

Van der Bring, Rolf: Fem lämnar White & Case, Affärsvärlden, 25 maj 2009

Spence, Alex: Allen & Overy to cut 450 jobs in £44m shake-up, The Times, 20 februari 2009

Westman, Henrik, Mellqvist, Gabriel: Därför sjönk Island, di.se, 15 november 2008

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons