search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Unga advokater får chans att påverka

Projektet Advokat i framtiden börjar få konkreta former.

Det ska bli träffar för unga advokater och biträdande jurister i Stockholm. Dessutom får projektet representanter i Advokatens redaktionsråd och i utbildningsutskottet.

Det råd som knutits till projektet Advokat i framtiden för att ge råd till generalsekreteraren i strategiska frågor och medverka vid genomförande av olika projekt har haft sitt andra möte.

Vid mötet utsågs representanter till redaktionsrådet för tidskriften Advokaten och Advokatsamfundets utbildningsutskott. Rådet ska också medverka vid advokatexamen, delkurs ett, för att informera om projektet. Dessutom planeras träffar för unga advokater och biträdande jurister.

I början av sommaren hålls en kvällsträff med cocktails på Advokatsamfundet den 8 juni. Mer information kommer på Advokatsamfundets hemsida.

Representanter i Advokatens redaktionsråd:
Advokat Mia Edwall Insulander, Lotta Insulander Lindh Advokatbyrå, Stockholm, och advokat Rikard Wikström, White & Case, Stockholm.

Representanter i utbildningsutskottet:
Bitr. jur. Christopher Arkbrant, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm och advokat Jonas von Heidenstam, Försvarsadvokaterna, Stockholm

Annons
Annons