search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tuffa dagar för Saabs rekonstruktör

Advokat Guy Lofalk är Saabs rekonstruktör med uppdraget att få biltillverkaren att överleva. Arbetet präglas av stor komplexitet, svår tidspress och intensiv mediebevakning.

Den pågående företagsrekonstruktionen är den största hittills i Sverige. I arbetet bedrivs en rad komplexa processer samtidigt. Guy Lofalk arbetar just nu (i slutet av april, red.anm.) med att ställa samman rekonstruktörsberättelsen och det ackordserbjudande som ska skickas till alla borgenärer den 10–11 maj.
– Parallellt med detta arbete genomförs en separationsprocess där Saab och GM, från att ha varit bolag i samma grupp, träffar avtal på ”armlängds avstånd” som ger Saab möjligheter att utnyttja de immateriella rättigheter och annat som har varit naturliga att använda i en koncernrelation men som nu behöver regleras i avtal, säger Guy Lofalk.

För att rekonstruktionen ska lyckas arbetar man även med att anpassa Saabs verksamhet till den nya situation som råder, med en bister marknad där betydligt färre bilar säljs.
– Vi ska göra Saab attraktivt för potentiella köpare genom att se till att företaget har en effektiv organisation och en effektiv kostnadsstruktur, säger Guy Lofalk.

Själva försäljningen av Saab drivs av Deutsche Bank. I den har en rad intressenter tagit del av affärsplanen, och nu hålls en serie med så kallade management presentations.

I sin roll som rekonstruktör måste Guy Lofalk både ha helhetsöverblicken och samtidigt driva den formella rekonstruktionen. Eftersom rekonstruktionen är så omfattande har man bildat en grupp som består av Guy Lofalk, Saabs vd Åke Jonsson, Stephen Taylor som är en internationell rekonstruktionsspecialist samt Martin Brindley som är specialist på den internationella fordonsindustrin. De fyra bildar vad som kallas för restructuring steering comittee.

Omfattningen, tidspressen och den intensiva mediebevakningen gör arbetet nästan omänskligt tufft. Guy Lofalk har varit ledig tre dagar sedan början av februari då han utsågs till rekonstruktör. Arbetsdagarna är ofta 16–20 timmar.
– Det är ett enormt tryck för alla och dessutom under lupp och i stark belysning.

 – Det som är roligt och stimulerande är att jag är omgiven av oerhört mycket kompetenta människor. Det ger energi, säger Guy Lofalk.

I mitten av juli räknar Guy Lofalk med att veta om rekonstruktionen har lyckats.

Hur ser du på möjligheterna att lyckas?
– Det är oerhört tuffa tider. Få vill investera. För att rekonstruera företag måste du få in kapital men i Sverige saknar vi en tradition av att ha riskkapital för företag i kris. Samtidigt måste man försöka eftersom kapitalförstöringen blir enorm genom en konkurs. Dessutom försvinner oerhört många arbetstillfällen, och kunskap som finns samlat i företaget går förlorad. Det är ett hårt arbete men man måste försöka, säger Guy Lofalk och tillägger:
– Det finns stora värden i Saab. En duktig investerare eller köpare kan göra en väldigt bra affär, sedan hänger det på att man har en bra idé om vad man vill göra. Det som är hoppfullt med Saab är att det finns så många kvalificerade och kapitalstarka intressenter.

Tom Knutson

Annons
Annons