search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2009 om inte annat anges.
Bellamy, Christopher: Materials on European community law of competition (Oxford Univ. Press. 1 776 s.)
Bergstrand, Bengt Olof: Den nya socialtjänstlagen (Höganäs: Kommunlitteratur. 198 s.)
Calleman, Catharina: Genusperspektiv på arbetsrätten (Iustus. 109 s.)
Edenhammar, Hans: Företagens redovisning: att förstå årsredovisningar/Hans Edenhammar, Per Thorell (6. uppl. Iustus. 212 s.)
Frågor på bolagsstämman (7. uppl. FAR SRS. 223 s.)
Fröberg, Ulf H.: Patientdatalagen: författningstexter och kommentarer (Lidingö: Institutet för medicinsk rätt, 2008. 195 s.)
Henriksson, Per: Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser (Jure, 2009. 445 s. Diss. Stockholms universitet)
Hinn, Eskil: Offentlig arbetsrätt: en kommentar till lagreglerna om statlig och kommunal anställning/Eskil Hinn, Lennart Aspegren (2. uppl. Norstedts juridik. 250 s.)
Hästen och skatten/Jan Klee-rup, Ulf Hornegård (4. uppl. Stockholm: FAR SRS. 172 s.)   
Källström, Kent: Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten (2. uppl. Iustus. 335 s.)
Law of the European convention on human rights/David Harris… (2. ed. Oxford Univ. Press. 902 s.)
The law of the European Union and the European Communities /edited by P.J.G. Kapteyn .... (4. ed.. Alphen Aan Den Rijn: Kluwer Law International, 2008. 1 406 s.)
Lundälv, Jörgen: Trafikmedicin för socialtjänsten: om SoL och LSS (Gävle: Meyer, 2008. 79 s.)
Migrationsrättsvolymen 2009 (Stockholm: FAR SRS. 350 s.)
Moëll, Christina: Rules of origin in the common commercial and development policies of the European Union (Lund: Juristförl., 2008. 341 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 166)
Nyholm, Jens: Idrottsföreningar: ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna/av Jens Nyholm och Ulf Svensson (4. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 247 s.)
Sveman, Eva: Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn: LOU (Stockholm: Kommentus. 97, 51 s.)
Villiger, Mark Eugen: Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 1 057 s.)
Westerlund, Gösta: Polisens vapenanvändning (2. uppl. Stockholm : Bruun. 156 s.)
Annons
Annons