search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Europadomstolen fyller 50
Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg grundades 1959 och firar alltså 50 år i år. Jubileet uppmärksammas med en särskild webbplats, där besökaren bland annat kan följa med på en interaktiv vandring genom domstolen, se inskannade originaldokument ur domstolens historia och via en interaktiv karta få information om alla länder som ratificerat Romstadgan.
www.echr.coe.int/50/en

IBA ger beröm till utredning av MR-brott
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) applåderar FN:s initiativ att utreda situationen på Gazaremsan och uppmanar alla parter att samarbeta i utredningen. Den tidigare ordföranden i Sydafrikas författningsdomstol, domare Richard Goldstone, en av IBAHRI:s ordförande, leder den FN-delegation som ska utreda påstådda krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

Arabländer bör respektera ICC
Arabkoalitionen för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) vädjar till de arabländer som undertecknat Romstadgan att respektera denna. Undertecknandet av Romstadgan medför en skyldighet att verka i konventionens anda och sträva efter att kunna ratificera den.

Vitryssland enda stat i Europa som avrättar
Avskaffa dödsstraffet! Det kräver Amnesty i sin rapport om Vitryssland. När detta sker blir Europa en dödsstraffsfri zon. I rapporten kartlägger Amnesty situationen och argumenterar för ett avskaffande av dödsstraffet i Vitryssland. Vitryssland är det enda landet i Europa respektive forna Sovjetunionen som fortfarande genomför avrättningar. Det finns ingen officiell statistik men Amnesty uppskattar att åtminstone 400 dödsdömda fångar har avrättats sedan Vitryssland blev självständigt 1991.
Ending executions in Europe: Towards abolition of the death penalty in Belarus

Advokatbyrån Hannes Snellman firar 100 år
bransch. Hannes Snellman grundade 1909 i Finland advokatbyrån som också fick namnet Hannes Snellman. I år firas byråns 100-årsjubileum och i Stockholm firas även öppnandet av Stockholmskontoret som sedan start i september 2008 med då 6 delägare har vuxit till en byrå med 30 anställda, varav 23 jurister.

Annons
Annons