search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser, aktuellt

Polisen har fått ny webbplats
Den 26 mars lanserade Polisen en ny webbplats med bättre funktion, form och innehåll. Den nya webbplatsen har Polisens service till allmänheten i fokus. Besökaren ska lätt kunna anmäla stöld och förlust, hitta närmaste polisstation, lämna tips och läsa om dygnets händelser i landet.
www.polisen.se

Advokat och riksdagsman bloggar
Advokaten och justitieutskottets ordförande Thomas Bodström har anslutit sig till den stora skaran bloggande svenskar. Bodströms dagbok på nätet har fått namnet ”Bodströmsamhället”, ett uttryck som ursprungligen myntades av kritiker mot Bodströms politik.
www.bodstromsamhallet.se

Svensäter blir hovrättspresident
Regeringen utnämnde i april lagmannen Lennart Svensäter till hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Lennart Svensäter är sedan 2007 lagman vid Helsingborgs tingsrätt och har varit särskild utredare i Utredningen om offentliga bidrag till fristående skolor samt ordförande och ansvarig för den administrativa ledningen och uppbyggnaden av Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Lennart Svensäter är ledamot i Domstolsverkets insynsråd samt i Domarnämnden sedan 2008.

Lennart Svensäter tillträder den 1 juni 2009.

Annons
Annons