search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

JO–anmälan – ett sätt att bevaka klientens rättigheter

En JO-anmälan kan vara ett sätt att bevaka klientens intressen. JO:s kritik kan vara mycket värd inför domstolen, säger advokater.

Det är ganska vanligt att advokater vänder sig till JO. Oftast handlar det om att advokatens klient inte fått sina rättigheter tillgodosedda. Anmälningarna från advokater resulterar i ett flertal uttalanden varje år.

ChefsJO Mats Melin tycker att det är bra att advokaterna JO-anmäler.
– Det är ju en möjlighet för advokater att tillvarata enskildas grundläggande fri- och rättigheter, säger han.

Advokat Robert Fröman arbetar med affärsjuridik. Han anmälde Diskrimineringsombudsmannen, DO, till JO för handläggningen av en anmälan av etnisk diskriminering. I sitt uttalande kritiserade JO Diskrimineringsombudsmannen (JO dnr 329-2006).

Robert Fröman är nöjd med resultatet.
– Det som jag tyckte var bra var att man var förhållandevis snabb. De hade bra motiveringar, både när de gav stöd för min uppfattning och när de inte gjorde det. Det var en mycket väl avvägd balans när man anmärkte på myndigheten. För de enskilda individerna bakom det kommunala bolaget, som hade känt sig angripna, blev det en form av personlig upprättelse att JO la saken tillrätta på det sätt som man gjorde, säger han.

Förutom upprättelse ledde kritiken också till förändrade rutiner hos DO, säger Robert Fröman.
– Jo, jag tror att på den här myndigheten vidtogs det en skärpning. Det var ju så att i DO:s svar så instämde generaldirektören i kritiken och utlovade någon form av förbättring.

Advokat Björn Hurtig har liksom hans kollegor på byrån klagat till JO vid flera tillfällen. Senast gällde det ett beslut vid en omhäktningsförhandling. Klienten försattes där på fri fot, men tingsrätten meddelade reseförbud och förordnade dessutom att klienten skulle lämna urinprov två gånger i veckan för att styrka att han var drogfri.

JO konstaterar i sitt uttalande att det enligt hans mening inte finns lagstöd för detta (JO dnr 5978-2006). Ett bra klargörande tycker Björn Hurtig. För honom är en JO-anmälan ett sätt att uppmärksamma och fördela ansvar för fel som begåtts, men också ett sätt att få svar inför framtiden.
– Jag tycker att JO oftast tar allt på stort allvar. Man gör en utredning och ger tydliga svar med hänvisning till lagtext och tidigare JO-utlåtanden. Det är oerhört skickliga jurister som arbetar hos JO, säger Björn Hurtig.

Enligt Björn Hurtig fungerar JO:s kritik alltså utmärkt som riktlinjer, och tas på stort allvar av myndigheterna. Däremot borde JO använda sin åtalsmöjlighet oftare, säger han. Han nämner det så kallade Fallet Ulf (JO dnr 2181-2005), där JO riktade hård kritik mot bland annat två åklagare.

Han är förvånad över att inte fler advokater använder sig av möjligheten att anmäla till JO. Själv har han flera gånger upplevt att JO: s uttalanden kan vara effektiva för att tillvarata klientens intressen.
– JO-utlåtandet är ett av de skarpaste vapnen man kan ta till i förhållande till domstolarna, till exempel vid en häktningsförhandling, säger han och tillägger att ett JO-uttalande många gånger kan väga tyngre inför domstolen än en HD-dom.

ChefsJO Mats Melin har själv en positiv bild av advokatkåren, även om han också ser exempel på mindre bra advokatarbete när han granskar olika ärenden.
– Advokater har en oerhört viktig roll, inte minst inom ramen för brottmålsprocessen, för att bidra till att säkerställa att både svenska och internationella normer om en rättvis rättegång iakttas, säger han.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons