search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO-kritik efter artikel i Advokaten

Den som är häktad får enligt rättegångsbalken inte förvägras att träffa sin försvarare. Trots detta låter vissa häkten inte de intagna att träffa advokat på kvällarna, något som JO kritiserar.

I Advokaten nummer 3 2008 rapporterades om växande kritik mot häktena från landets brottmålsadvokater. Det hade, enligt advokaterna, blivit allt svårare för de intagna att få träffa sina försvarare till exempel på kvällstid.

Artikeln fick Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfeldt att inleda ett initiativärende. I mars i år kom hennes uttalande om häktenas rutiner för advokater som ska besöka sina klienter.

JO riktar där kritik mot häktena för att de intagnas kontakter med sina försvarare begränsas på olika sätt, bland annat genom att advokater inte får tillträde till häktet på kvällstid. JO Nordenfeldt förutsätter också att de häkten som gör så ändrar sina rutiner.

JO dnr 2207-2008

Ulrika Brandberg

Annons
Annons