search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Hans-Erik Mattsson till minne

Advokat Hans-Erik Mattsson avled den 24 december 2008 i sviterna efter en cykelolycka den 28 november 2008. Han blev 94 år. Hans-Erik var vid olyckan den 28 november 2008 fortfarande fullt verksam advokat. Dessutom tillbringade han en eller par timmar på kontoret varje lördag och söndag. Han cyklade till och från sitt arbete varje dag samt fram och tillbaka på lunchen. Per dag gör det nära en mil.

Hans-Erik beskrevs av kolleger och vänner som en remarkabel person och sällsynt skicklig advokat. Den 31 maj 1933 avlade Hans-Erik sin studentexamen i Örebro, och sin jur. kand. avlade han i Uppsala den 30 maj 1938. Han fullgjorde sin notarietjänst vid Västernärkes domsaga i Örebro under tiden 1 augusti 1938 till 16 oktober 1941. År 1944 inträdde Hans-Erik som ledamot i Advokatsamfundet.

Hans-Erik var således verksam jurist mellan åren 1938 och 2008 eller under 70 år, varav 65 år som advokat.

Jesper Mattsson

Annons
Annons