search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Fokusera på sociala insatser – inte brottsutredningar”

Fler brott som begås av unga ska utredas av polis och åklagare, anser Barnbrottsutredningen.

Folkpartiets rättspolitiska talesman Johan Pehrson vill gå ännu längre. Men såväl Advokatsamfundet som oppositionen anser att fokus bör ligga på sociala insatser i stället för brottsutredningar.

Barnbrottsutredningens betänkande kom i december och har nu remissbehandlats. Utredaren, Nils Rekke, vill bland annat att fler allvarliga brott som begås av barn ska utredas av polis och åklagare. Utredaren vill också utöka möjligheten att drogtesta ungdomar och att genomföra kroppsbesiktningar till exempel i form av DNA-test på barn och ungdomar under 15 år.

Det är fel att förskjuta perspektivet som utredningen gör från sociala insatser till rättsliga åtgärder, menar dock Advokatsamfundet i sitt remissvar till utredningen. Samfundet avstyrker förslagen och anser att förslagen kräver en mer djupgående analys av både behov och effektivitet.

– Jag är skeptisk till tanken på att göra brottsutredningar i de här fallen, säger Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson.

Enligt honom haltar tanken på att låta åklagare och polis driva en förundersökning som sedan aldrig prövas i domstol. Dessutom finns stor risk för felaktiga resultat, inte minst när det gäller mycket unga misstänkta.

– Det hindrar naturligtvis inte att man ska sätta in stora resurser när unga begår brott. Men det är socialtjänsten som ska göra de insatserna, och dem kan man mycket väl göra utan någon brottsutredning.

Dagens system för att ta hand om unga som begår brott är inte perfekt. Men bristerna beror enligt Tomas Nilsson snarast på att socialtjänsten saknar resurser och kanske också kunskap.

Justitieutskottets ordförande, advokaten Thomas Bodström (S), är inne på samma linje. Det är bristande resurser som får kommunerna att vända sig mot rättsväsendet. I sin verksamhet som advokat tycker han sig se en obehaglig utveckling – att fler och fler situationer med 15–16-åringar till exempel i skolan betraktas som en uppgift för polisen. Risken är att man skjuter bredvid målet och att de unga därmed får mindre hjälp att bryta beteendet, om en timmes rättegång får ersätta långsiktigt arbete i skola och kanske socialtjänst.

Thomas Bodström konstaterar att man redan i dag kan göra en brottsutredning när den misstänkte är under 15, och att det ibland kan vara bra.
– Men det är inget man ska göra i alla fall. Två åttaåringar som ryker ihop på skolgården är ingen fråga för polis och rättsväsende. Det är en fråga för skola, föräldrar och ibland socialtjänst, säger han.

Bodström pekar dessutom på att man helt nyligen infört ett nytt påföljdssystem för unga lagöverträdare, med bland annat medling och ungdomstjänst i hela landet, ett system som borde prövas ordentligt innan det görs ytterligare förändringar, enligt Thomas Bodström.

Johan Pehrson har lett en arbetsgrupp inom Folkpartiet som vill gå ännu längre än Barnbrottsutredningen. Gruppen vill också utöka möjligheten att föra bevistalan i domstol mot unga brottsmisstänkta. Vinsten är enligt Johan Pehrson att skuldfrågan blir bättre och mer rättssäkert utredd.
– Det finns unga som av olika skäl skyller på varandra. I domstolen kan man få klarhet i skuldfrågan, och sedan sätta in rätt åtgärder mot rätt person. Det är också ett sätt att upprätta brottsoffret, säger han.

Thomas Bodström anser att Johan Pehrson missuppfattat lagen om vård av unga, LVU.
– Möjligheten att gripa in finns redan och ska finnas i framtiden. Problemet är att många kommuner inte har några resurser, och därför kanske vill att rättsväsendet ska ta över, säger han.

Johan Pehrson svarar inte på om han vill sänka straffmyndighetsåldern.
– Den diskussionen är inte viktig. Det viktiga är att vi kommer bort från den missriktade välviljan, så att engagerade personer i skola och socialtjänst kan gripa in vid det första brottet, säger han.

Alla folkpartister tycks dock inte dela Johan Pehrsons synsätt. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 april kritiserade Ingrid Ronne-Björkqvist sin partikamrat. Enligt henne har vi redan en fungerande lagstiftning för att möta barn och unga som begår brott. Problemet är att kommunerna inte lever upp till sitt ansvar.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons