search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

En svensk exportsuccé

Justitieombudsmannen är förmodligen Sveriges viktigaste bidrag till rättsstatens principer i världen. I dag finns JO-ämbeten i 136 länder.

Behovet av en institution dit människor kan vända sig med sina klagomål är inte unikt för Sverige. Men Sverige var först, och har därmed fått bilda skola för ombudsmän över hela världen.
– En av de viktigaste effekterna av det svenska påhittet med JO är ämbetets spridning över världen, säger chefsJO Mats Melin.

Finland var först med att följa det svenska exemplet, och inrättade en JO 1919. Under 1950- och 60-talen följde bland andra Danmark, Nya Zeeland, Storbritannien och Tanzania efter.

Men den verkliga explosionen av ombudsmän startade vid mitten av 1980-talet. När forna kolonier, tidigare Sovjetrepubliker och östeuropeiska stater demokratiserades inrättade man på många håll någon form av justitieombudsman eller ombudsman för mänskliga rättigheter.

I dag finns det sådana ombudsmän i 136 länder, plus en EU-ombudsman. EU-ombudsmannen undersöker fall av administrativa missförhållanden. Till exempel när en institution låter bli att handla i enlighet med lag, inte respekterar principerna för god förvaltning eller bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vem som helst som är medborgare av, eller bor i, en EU-medlemsstat kan klaga. Företag, föreningar eller andra organisationer i unionen kan också klaga till ombudsmannen.

P. Nikiforos Diamandouros är sedan april 2003 EU-ombudsman. 2007 besökte han Advokatsamfundet. Många stater har också delstatliga eller regionala ombudsmän. I de allra flesta länder är ombudsmannaämbetet ganska litet och – liksom tidigare i Sverige – knutet till en särskild person som huvudsakligen sysslar med att utreda klagomål från enskilda.

Ombudsmännen har kontakter med varandra, inte minst genom organisationen International Ombudsman Institute, IOI. Det svenska JO-ämbetet har också omfattande internationella kontakter, och tar emot 40–50 internationella studiebesök varje år.

Med anledning av det svenska 200-årsjubileet håller IOI i år sin världskonferens i Sverige. Tanken är att samla en stor del av världens ombudsmän i Stockholm för konferens och festligheter i juni.
– Originalreceptet är svenskt. Sedan har kockar i olika kulturer lagt till och tagit bort så soppan smakar lite annorlunda. Men verksamhetens kärna är densamma. Det tycker jag vi ska vara stolta över i Sverige. Jag tror faktiskt inte att det finns något annat svenskt bidrag till rättsstatens principer och försvaret av grundläggande rättigheter som ens kommer i närheten av detta i betydelse, säger Mats Melin.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Justitieombudsmän i världen
JO-ämbetet går under flera olika beteckningar runt om i världen.
Det svenska Ombudsman används i en rad länder, bland annat Australien, Belgien, Bosnien-Herzegovina, delar av Kanada, Etiopien, Litauen, Nederländerna, Hongkong, Storbritannien och Rwanda. Defensor del Pueblo i bland annat Spanien, Argentina och Peru. Médiateur de la République i bland annat Frankrike, Gabon och Senegal. Public Protector i Sydafrika. Läs mer på International Ombudsman Institutes hemsida: www.law.ualberta.ca/centres/ioi/
EU-ombudsmannen: www.ombudsman.europa.nu

Källor: JO – 200 år
Alexius Borgström, Katarina: JO och tjänstemännen, Iustus förlag, 2003
Höjer, Henrik: JO – en stark man på folkets sida, Forskning och framsteg nr 2, 2009
www.jo.se
www.ne.se

Annons
Annons